30 november 2012

Boekpresentatie "De Koempel Verhaalt"

Boekpresentatie "De Koempel Verhaalt" Foto Continium

Op 30 november 2012 verschijnt het boek De Koempel Verhaalt, een wetenschappelijk standaardwerk van de sociale geschiedenis van de mijnwerker. "De Koempel verhaalt' is de bewust gekozen naam van de stichting. Bedoeling is zoveel mogelijk oud-mijnwerkers en hun naasten voorzieningen te bieden hun verhaal te vertellen. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een geschreven verhaal, gesproken tekst, foto's en collages of filmpjes.

Boekpresentatie (bestelinformatie: zie onder)

Het wetenschappelijk werk Mijnwerkers in Limburg, een sociale geschiedenis staat onder de redactie van Prof. Dr. Ad Knotter.
Het is tegenwoordig nauwelijks meer voor te stellen dat Nederland gedurende een groot deel van de twintigste eeuw voor zijn energievoorziening in hoge mate afhankelijk was van Limburgse steenkool. Pas in de jaren 1970 kwam hieraan een einde en moesten de tienduizenden mijnwerkers omzien naar ander werk. Nu, bijna veertig jaar na de sluiting van de mijnen, is in Limburg het besef gegroeid dat de mijnbouw en de mijnwerkers van groot belang zijn geweest voor de identiteit van de streek rondom Heerlen, Geleen en Kerkrade. Mijnwerkers in Limburg wil niet alleen de herinnering aan de Limburgse mijnwerkers levend houden, maar ook op wetenschappelijk verantwoorde wijze inzicht verschaffen in de aard van hun werk, de sociale verhoudingen en de cultuur in de nu verdwenen samenleving rondom de mijnen. Daarbij staan de koempels telkens centraal. Hun lotgevallen vormen het vertrekpunt voor deze boeiende geschiedenis.
Met bijdragen van:
Ad Knotter, Serge Langeweg, Erik Nijhof, Jan Peet en Willibrord Rutten

De publieksversie In en onder het dorp, Mijnwerkersleven in Limburg van Wiel Kusters is een persoonlijk boek, waarin Wiel Kusters vertelt over de Limburgse mijnwerkers en hun families.
Wiel Kusters groeide op als zoon en kleinzoon van mijnwerkers. In Spekholzerheide, het dorp van zijn jeugd, leefden en stierven de mensen van de mijn. Hoog boven de daken van huizen en winkels en van café D’r Jemuutlieje Ek torende de steenberg van de Willem-Sophia. Levensgroot aanwezig, hoewel voor het grootste deel verborgen.
Vanuit zijn eigen perspectief, maar gevoed door een brede historische kennis, vertelt Wiel Kusters op meeslepende wijze het verhaal van de Limburgse mijnwerkers en hun families – zijn familie. Een verhaal waarin al die mannen worden omarmd die het dagelijks brood verdienden met harde ondergrondse arbeid in stof, benauwenis, lawaai en stank. En die met hun werk een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de Nederlandse economie en de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog.
In en onder het dorp is een even informatief als ontroerend en persoonlijk verhaal, waarin dichter, geleerde en mijnwerkerszoon elkaar de pen reiken.
Wiel Kusters is dichter en emeritus hoogleraar algemene en Nederlandse letterkunde aan Universiteit Maastricht. Sinds zijn debuut als dichter in 1978 met de bundel Een oor aan de grond publiceerde hij geregeld over mijnwerkerscultuur. Samen met Jos Perry schreef hij Versteende wouden. Mijnen en mijnwerkers in woord en beeld (1999). Onlangs (2012) verscheen het verteldicht 'Schachtsignalen/ Doa tuut't' in de reeks Literair Limburg

'De Koempel verhaalt' is de bewust gekozen naam van de stichting. Bedoeling is zoveel mogelijk oud-mijnwerkers en hun naasten voorzieningen te bieden hun verhaal te vertellen. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een geschreven verhaal, gesproken tekst, foto's en collages of filmpjes. Groepen van oud mijnwerkers, die proberen het mijnverleden levend te houden, kunnen op een aparte pagina van de website zelf hun verhaal doen en informatie over hun activiteiten mededelen.
Een paar keer per jaar wordt in opdracht van de stichting een apart beeldverhaal toegevoegd. Een professioneel bureau werkt een film van 10 minuten over een specifiek onderwerp uit. De stichting zal daarbij met name kiezen uit de door oud mijnwerkers en hun naasten aangeleverde suggesties.

De website van De Koempel Verhaalt bevat een reeks geschreven verhalen en een reeks interessante videoreportages, onder meer over de Barbaradag en over de Gedachteniskapel in Kerkrade.

Corneliushuis (Glazen koeltoren)
Heerlerheide

Aanvang 14:00u en iedereen is van harte uitgenodigd.

Bestelinformatie van het wetenschappelijk werk Mijnwerkers in Limburg, Ad Knotter (red):
Stuur een intekenbrief aan
STICHTING DE KOEMPEL VERHAALT
Apollolaan 5a
6411 BA Heerlen

Naam: ................................................................................................................................................
Adres: .................................................................................................................................................
Postcode: ........................ Plaats: .........................................................................................................
Telefoon: ........... - ...........................................................
tekent in op .... exemplaar(en) van ‘Mijnwerkers in Limburg. Een sociale geschiedenis’ à € 39,95 per stuk.
De verzendkosten bedragen €7,50 per boek.
Het totale bedrag ad € ............. wordt overgemaakt op bankrekening 1421.79.949
t.n.v. ‘Stg De Koempel verhaalt’ in Heerlen o.v.v. ‘Mijnwerkers in Limburg’.

Bestelinformatie In en onder het dorp, Wiel Kusters

Naam: ................................................................................................................................................
Adres: .................................................................................................................................................
Postcode: ........................ Plaats: .........................................................................................................
Telefoon: ........... - ...........................................................
tekent in op .... exemplaar(en) van ‘In en onder het dorp. Mijnwerkersleven in Limburg’ voor de speciale intekenprijs
van € 17,50 per stuk. Verzendkosten €3,10 per boek.
Het totale bedrag ad € ............. wordt overgemaakt op bankrekening 1421.79.949. t.n.v. ‘Stg De Koempel verhaalt’ in
Heerlen o.v.v. ‘In en onder het dorp’.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn het boek (de boeken) op 30 november op te halen, wordt het u thuisgezonden

  • Agenda
  • 22 juni 2012
  • door Clara Zijlstra

Bekijk ook...

Gelaen in de sjtruim van de tied

Gelaen in de sjtruim van de tied

  • agenda
  • 21 en 22 september 2019
Mauritsmars terug in Geleen

Mauritsmars terug in Geleen

  • nieuws
  • 15 augustus 2019
Pop-up museum: Kolen & granaten

Pop-up museum: Kolen & granaten

  • agenda
  • 3 september 2019