14 juni 2018

Boekpresentatie: Staatsmijn Beatrix. Gemiste kans of zegen?

Boekpresentatie: Staatsmijn Beatrix. Gemiste kans of zegen?Boorschacht op het Vlodropperveld. Foto DSM

Het boek van Luc Wolters, Staatsmijn Beatrix. Gemiste kans of zegen?  zal in Roermond op 14 juni officieel gepresenteerd worden. Het boek vertelt de geschiedenis van de nooit in exploitatie genomen Staatsmijn Beatrix.

Weinigen zullen nog weten dat Staatsmijnen in de jaren vijftig naast de Zuid-Limburgse mijnen nog een mijn in exploitatie wilden nemen: de Staatsmijn Beatrix, gelegen in Herkenbosch/Vlodrop. Een mijn met een wonderlijke geschiedenis, want toen de schachten op volle diepte waren gegraven, werd zij gesloten.

De Beatrix was gepland in een gebied waar met succes steenkool kon worden gedolven. De Staat had besloten de mijn in exploitatie te nemen. In 1953 werd begonnen met de aanleg van twee schachten. De mijn zou de modernste van Europa worden en grote positieve gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in Midden-Limburg.
Alle voorbereidingen ten spijt besloot het Rijk in 1962 te stoppen met de verdere aanleg van de Beatrix, vanwege de beschikbaarheid van aardolie, aardgas en kernenergie. De Roerstreekgemeenten en de stad Roermond verlangden daarna van Den Haag compensatie voor alle in de kiem gesmoorde verwachtingen. Ze begonnen vervolgens zelf met de aanleg van het industrieterrein Heide-Roerstreek. Grotendeels op eigen kracht kwam de regio zo de tegenslag te boven.

De eerste exemplaren zullen worden aangeboden aan Jan Zuidam, voorzitter van de Limburgse Werkgeversvereniging en commissaris van DSM Nederland
en Karel Majoor, voorzitter van de Stichting Behoud Mijnhistorie.

Luc Wolters, Staatsmijn Beatrix. Gemiste kans of zegen?  Uitgeverij Vantilt, Nijmegen onder auspiciën van de Heemkundevereniging Roerstreek te St. Odiliënberg en de Stichting Rura te Roermond.
Vormgeving: Piet Gerards Ontwerpers, Amsterdam
ISBN-nummer: 978 94 6004 384 0 | NUR 696
Prijs: € 25,-

  • Agenda
  • 1 juni 2018
  • door Uitgeverij Vantilt

Bekijk ook...

Oorlogsslachtoffers

Oorlogsslachtoffers

Privéfoto's gezocht

Privéfoto's gezocht

  • artikel
  • 7 januari 2019