Het bombardement op Geleen, 5 oktober 1942

Het bombardement op Geleen, 5 oktober 1942Foto: Stichting MEG, Monument kerkhof Lutterade van Wil Paes

De bewoners van Geleen raakten in de Tweede Wereldoorlog, zoals alle mensen in de buurt van de Duitse grens, gewend aan activiteiten van geallieerde vliegtuigen. Overvliegende geallieerde squadrons op weg naar Duitsland, de Duitse Luftwaffe die luchtgevechten uitvocht, Duitse luchtverdediging die op "vijandelijke" vliegtuigen - eerst Engelse later ook Amerikaanse - schoot, behoorden tot de bijna dagelijkse ervaringen.

De RAF-bommenwerpers komen in slecht weer terecht

Op maandagavond 5 oktober 1942 startten kort na elkaar in totaal 257 bommenwerpers van verschillende vliegvelden in Engeland. Alle vliegtuigen waren van de Royal Air Force (RAF). De bemanningen bestonden hoofdzakelijk uit Engelsen en Canadezen. De bommenwerpers waren van de types Wellington, Stirling en Lancaster.
De weersverwachting voor de bombardementsvlucht - met het doel de Duitse stad Aken te vernietigen - was van groot belang. De verwachting was samengevat dat tot aan het Noord-Duitse kustgebied regen en laaghangende bewolking zouden voorkomen. Een onweersfront boven West-Frankrijk en Zuid-Engeland zou boven het doelgebied Aken ook zorgen voor bewolking. Een koufront zou in het gebied rond Aken voor moeilijkheden zorgen.
Nadat de bommenwerpers van de vliegvelden waren opgestegen en zich boven het Kanaal geformeerd hadden, werd zuidelijke aanvliegroute over de Franse stad Le Crotoy genomen. De verder in het Noorden geplaatste Duitse luchtverdediging kon zo vermeden worden.
De squadrons RAF-bommenwerpers zouden door een groep zogenaamde pathfinders geleid worden. Deze groep bestond uit 25 vliegtuigen van het type Wellington, Lancaster en Halifax. Zij zou door het afwerpen van lichtfakkels en brandbommen het doelgebied markeren. Daarna zouden de volgende bommenwerpers het doel bombarderen. Deze pathfinder-groep had al snel na de start te maken met het slechte weer. Onweer, bliksem, elektrische ontlading in de atmosfeer, ijsafzetting op de vleugels en vastgevroren bommenladingen werden vastgesteld. Reeds bij de start werd één Wellington bommenwerper door de bliksem getroffen, waardoor een van de motoren uitviel. De piloot kon - nadat de bemanning per parachute het vliegtuig verlaten had - toch nog terugkeren en een veilige noodlanding maken. Een andere Wellington-pathfinder vloog nog boven Engeland in brand. De bemanning kon het vliegtuig op tijd verlaten. Het brandende vliegtuig stortte op het kleine stadje Somersham. Dertien Britse burgers kwamen daarbij om het leven.
Het vaststellen van het doelgebied Aken bleek moeilijk te zijn. De vliegtuigen lieten hun bommenlast tamelijk willekeurig in het hele gebied vallen, ook op plaatsen die vaak meer dan dertig kilometer van Aken af lagen. Het doel was door een koersverandering en het slechte weer een ander gebied dan het oorspronkelijke doel Aken geworden. Slechts 184 vliegtuigen berichtten later dat ze Aken hadden aangevallen.
Plaatsen als Heerlen, Brunssum en Kerkrade werden ook getroffen. In de omgeving van Geleen vielen de bommen op alle aangrenzende plaatsen.

Zo werd ook Geleen per abuis gebombardeerd. Het gevolg was dat op de late avond van 5 oktober 1942 ongeveer honderd mensen hun leven verloren.
Door het slechte weer weken de vliegtuigen sterk van hun uitgezette koers af. Zo werd ook Geleen per ongeluk getroffen. In Geleen werd de aanvliegende groep RAF-bommenwerpers echter op tijd opgemerkt. De Duitse Luftschutzwarnzentrale, die zich in de kelder van het gemeentehuis van Geleen bevond, had al eerder, om 21.42 uur een luchtgevaar gemeld. Nadat daarna talrijke lichtfakkels Geleen en omgeving helder oplichtten, werd om 21.55 uur "groot alarm" geslagen. Meteen daarop vielen de bommen op Geleen. Twee aanvalsgolven moest Geleen doorstaan, die tot ongeveer 23.10 uur duurden. Ongeveer dertig vliegtuigen voerden -ongeveer een uur lang- dit inferno uit. Pas om 23.55 uur werd het groot alarm ingetrokken.
De treurige balans van het bombardement kunnen we dramatisch noemen. Daarbij geven de naakte getallen de catastrofe ontoereikend weer. Er waren 83 doden en 22 zwaargewonden te betreuren. 59 Woningen werden volledig verwoest en van de 227 zwaar beschadigde woningen waren er 103 rijp voor de sloop. Verder waren 528 huizen min of meer beschadigd en 1728 huizen hadden dak- en glasschade. Ongeveer drieduizend mensen werden dakloos.

Als herinnering is dit noodlottige bombardement in de Geleense gemeenschap nog altijd gegrift. In 1958 kwam er in Geleen op het Lutterader kerkhof een monument ter herinnering aan het verschrikkelijke bombardement.

Bombardement op de Staatsmijn Maurits en de Cokesfabriek Maurits

Toen op de avond van de 5e oktober 1942 de sirenes op het terrein van de Staatsmijn Maurits het groot alarm loeiden en de naderende bommenwerpers aankondigden, vond om 22.00 uur de wisseling van de middag- op de nachtdienst plaats. Een deel van de mijnwerkers van de nachtdienst was al ondergronds; de rest van de stond op de losvloer van de schacht te wachten om naar beneden te gaan om het zo begeerde Zwarte Goud te delven. Van de middagschicht bevond zich al een deel in het waslokaal of was daar naar op weg. Bij het begin van het luchtalarm waren rond de vierduizend mijnwerkers aanwezig. Zo'n 1700 bevonden zich in de mijn en 2300 bovengronds. Driehonderd mensen werkten bovengronds.

Het bombardement op Geleen, 5 oktober 1942Schoolplaat Johan Gabrielse, 1931 © 2010, Noordhoff Uitgevers, Groningen/Houten

Boven op schacht I van de Staatsmijn Maurits was een bedrijfsobservatiepost. Deze meldde al om 22.00 uur het afwerpen van talrijke lichtfakkels in de richting West-Noord-West. Toen daarop boven het Mauritscomplex een lichtfakkel afgeworpen werd, werd onmiddellijk luchtalarm gegeven. Schacht I werd door enkele brandbommen getroffen. In deze schacht en omgeving ontstond brand die de schacht onbruikbaar maakte. Het Mauritscomplex werd ook door negen bommen getroffen. Het merendeel van de brandbommen en gewone explosieven regenden op de nabij gelegen woonwijken en winkelstraten van Geleen. De schade was enorm. De elektriciteit viel uit. Door gesprongen waterleidingen stokte de verzorging met drinkwater. Hevige branden woedden bij schacht I en de verbindingsbrug tussen de beide schachten. Op het houtterrein ging een grote hoeveelheid mijnhout in vlammen op. Dit ging gepaard met een grote rookontwikkeling. Wagons met mijnhout konden niet meer weggerangeerd worden, omdat de rails beschadigd waren. Overal op het bedrijfsterrein waren kleinere branden, in het waslokaal, in de lampisterie, in de werkplaats en op andere plaatsen.

Het bombardement op Geleen, 5 oktober 1942Staatsmijn Maurits, jaren 30 © SHCL

De bedrijfsbrandweer van de Maurits en de Cokesfabriek konden door hun goede voorbereiding al snel met het blussen beginnen, maar stonden voor een geweldige opgave die zij niet alleen aan konden. Naast de bedrijfsbrandweer van de Staatsmijn Emma en de Cokesfabriek Emma uit Treebeek-Heerlen en de bedrijfsbrandweer van de Staatsmijn Hendrik uit Rumpen-Brunssum, assisteerden brandweerkorpsen uit de omgeving. Als voorbeeld noem ik de plaatsen waaruit de brandweerlieden kwamen: Sittard, Kerkrade, Roermond, en zelfs uit verder gelegen gebieden als Venlo, Eindhoven, Tilburg, Breda en Rotterdam. In totaal namen tien brandweerkorpsen aan de brandbestrijding deel. Uit het nabij gelegen Geilenkirchen werd ook brandweerhulp geboden. Het brandweerkorps uit Geilenkirchen bestond uit dertien man. Nadat ze in Aken ingezet waren, bereikten zij om 4.18 uur het terrein van de Staatsmijn Maurits. Enkele grotere brandden woedden toen nog; vooral op het houtterrein.
Hoe is het de mijnwerkers vergaan die in de Staatsmijn Maurits ondergronds waren?
Ik schreef al eerder dat Schacht I door brandbommen was getroffen en daardoor uitgevallen was. De ophaalmachinist had de liftkooi op de 391 meter verdieping gestopt. Daar kon echter niet uitgestapt worden. De mijnwerkers konden alleen van de liftkooi via de bovenste liftetage naar boven komen. Van de drie overige liftetages uit, moesten zij door de liftkooi naar boven getrokken worden.
Gelukkig bood zich in Schacht II een gunstiger beeld. Om 22.00 uur kwam de opdracht dat de mijnwerkers via de ladderafdeling van Schacht II de mijn konden verlaten. De oudste mijnwerkers bepaalden het klimtempo. Op dinsdagochtend 6 oktober, om 3.15 uur, kwamen de eerste mijnwerkers weer bovengronds. Daarna bereikten ongeveer tweehonderd mannen per uur de oppervlakte. Toen de liftinstallatie van Schacht II rond zeven uur van diezelfde dag weer volledig bedrijfsklaar was, werd de vermoeiende klimpartij door de ladderafdeling gestaakt. Het personenvervoer vanaf de 455 meter verdieping werd daarop - na inspectie van de kabels en de schacht - weer opgepakt.
Op de Staatsmijn Maurits vonden dertien arbeiders de dood. Daarbij kwamen één zwaargewonde en 42 lichtgewonden. Op de Cokesfabriek Maurits kwamen vijf arbeiders om. De materiële schade werd op 1.6 miljoen gulden geschat.

Conclusie

Voor de piloten van de RAF was op 5 oktober 1942 de stad Aken het eigenlijke doel, inclusief een gebied met een omtrek van dertig kilometer. In de richting van Geleen vliegend, waanden de piloten zich op koers naar Aken. Daarbij hebben zij Staatsmijn Maurits en de bijbehorende Cokesfabriek zo goed als zeker met de even grote Mijn Anna en de cokesfabriek in Alsdorf verwisseld. De fatale gevolgen zijn bekend. Geleen in plaats van Alsdorf werd gebombardeerd. Het Mauritscomplex ligt even ver van de rivier de Maas als de Mijn Anna van de rivier de Worm. De door fakkels, lichtkogels, wolken en fabrieksrook oplichtende Maas lijkt bij slecht weer op het kronkelige riviertje de Worm. De stroken met bos langs de Maas lijken op die rond Aken. De nachtfoto's die tijdens het bombardement werden gemaakt, lieten de piloten later duidelijk zien welke vreselijke fout zij hadden gemaakt.
Wim van der Linde van de Heemkundevereniging komt zo tot zijn geloofwaardige vergissingstheorie in het artikel: Het bombardement op Geleen op 5 oktober 1942, (tijdschrift Heemkundevereniging Geleen 2007-2) Bovendien werd Geleen met een bombardementstactiek aangevallen die de RAF niet boven Nederland had mogen gebruiken.
Het artikel van Wim van der Linde heeft nog enkele interessante details over deze fatale bombardementsvlucht. In plaats van het bombarderen van de Mijn Anna in Alsdorf - en dit zou goed mogelijk kunnen zijn geweest - werd per ongeluk Nederlands gebied getroffen. Een vergissing die tot de dag van vandaag in de herinnering van de mensen van Geleen voortleeft als "Het bombardement van Geleen."

Het bombardement op Geleen, 5 oktober 1942Foto: Collectie Stads- en regioarchief Sittard-Geleen

http://www.limburger.nl/article/20091005/TOENENNU/561777587/1056#
http://www.stichtingmeg.nl/index/node/57
DSM Nieuws: 7 augustus 2008 Artikel van Harry Strijkers (pdf)
*Tijdschrift Heemkundevereniging Geleen: Het bombardement van Geleen 1982-3 blz. 93 Werkgroep geschiedenis
*Tijdschrift Heemkundevereniging Geleen: Herdenking bombardement 5 oktober 1942 1993-1 blz. 20
*Tijdschrift Heemkundevereniging Geleen: Het bombardement van Geleen op 5 oktober 1942 2007-2 blz. 19 Wim van der Linde

*Het bombardement van Geleen 5 oktober 1942 - 5 oktober 2012. Uitgave van de Stichting Cultuur-Historische uitgaven Geleen, Geleen 2012. http://www.schuggeleen.nl

*Over de noodzaak van de derde uitgang: Tijdschrift Steenkool 1947, 18 p. 442

  • Artikel
  • 14 juni 2010
  • door Sjef Maas

31 reactie(s)


Reacties

zijn ook de namen bekend van

zijn ook de namen bekend van al de overleden personen van dit bombardement . En zo ja waar zijn ze begraven

Op het kerkhof te Lutterade

Op het kerkhof te Lutterade aan de Groenseykerstraat liggen 24 van de 83 slachtoffers begraven. Ter plekke is ook een monument met de namen van deze 24 slachtoffers. Een slachtoffer is anoniem, een jonge jongen is begraven, maar heeft geen naam meegekregen. 

Ik heb een herdenkingsprentje

Ik heb een herdenkingsprentje (bidprentje) van dit bombardement. Het prentje vermeldt 27 namen van overledenen. Naaste familieleden van mijn grootouders zijn bij dit bombardement overleden. Als er interesse is voor dit prentje wil ik er graag een kopie van maken.

Geachte heer/mevrouw

Geachte heer/mevrouw Beugels, Graag houd ik mij aanbevolen voor het bidprentje dat de dramatische gevolgen van het bombardement op Geleen illustreert. Mijn grootvader van moeders kant, Lei Smeijsters, woonde destijds met zijn familie in de Groenstraat. Hun woning werd toen ook getroffen door een brandbom, maar door snel ingrijpen is er gelukkig alleen enige materiele schade ontstaan. Uit mijn jeugdjaren kan ik mij de puinhopen na het bombardement rond het station en de Groenstraat nog duidelijk herinneren. Het moet verschrikkelijk zijn geweest voor Uw familie, dit te moeten meemaken. Mag ik U bij voorbaat reeds hartelijk danken voor de toezending van het bidprentje, Met vriendelijke groet, Henk Moonen Oeslingerbaan 101-K 6229 BN Maastricht.

Geachte heer Moonen, Ik stuur

Geachte heer Moonen, Ik stuur u deze week een kopie toe. mvgr H. Beugels

in 1942 is mijn Opa de heer

in 1942 is mijn Opa de heer LJ Muijrers bij de mijn maurits door het bombarnement omgekomen. ik zelf ben geboren in Utrecht waar mijn moeder na toe is gegaan toen haar vader overleed we wonen nu 6 jaar in Heerlen en zijn al die tijd op zoek naar een monument van dit gebeuren en of mijn opa hier ook op zal staan. weet u misschien of deze naam voorkomt.?

heel graag zou ik een

heel graag zou ik een bidprentje willen ontvangen. al vast heel erg bedankt

Ik heb misschien nog een

Ik heb misschien nog een aanvulling die belangrijk kan zijn mijn opa de heer LJ Muijrers was de 83e slachtoffer hij werd pas na 14 dagen gevonden ik weet ook niet waar hij begraven zou kunnen zijn hij woonde zelf in Sittart in de vee straat hoop dat iemand mij kan helpen liefs Laura

Beste Laura, Helaas komt de

Beste Laura, Helaas komt de naam Muijrers niet voor op het prentje. Ik heb wel de volgende link gevonden: http://www.graftombe.nl/names/info/1513935/muijrers Overleden 1940 - 1945 Begraafplaats Vrangendael Sittard. Mogelijk is dit uw grootvader. Misschien verstrekt de gemeente hier verdere informatie over. Heel veel succes hiermee. Gr. H. Beugels

zeer geacghte heer

zeer geacghte heer Beugels dank u wel ik heb een bericht gestuurd naar de graftombe hoop dat ik nog wijzer word maar u heeft ons heel erg goed geholpen mijn dank is dan ook erg groot. ik hou u op de hoogte . na jaren zoeken hebben we nu eindelijk een aanknopings punt danks door u Vriendelijk groet Laura Groeneveld

Geachte redactie of hoe uw

Geachte redactie of hoe uw benaming mag zijn. Kunt U mij laten weten waar ik iets kan vinden over mevrouw Lies de Boer die met haar kleindochter op schoot dood bleef toen een bom haar huis in de Nachtegaalstraat trof tijdens dat bombardement. Ik heb ooit ergens gelezen dat het haar dochter was maar dat is onjuist. Waar is hun herinnering ergens vermeld> Niet op het monument van de verongelukten van die nacht. Bij voorbaat dank. Groetend, J. Sipsma

Hallo Laura, mijn hobby is

Hallo Laura, mijn hobby is genealogie en ik heb even rond gezocht in wat bronnen op internet. Ik heb een Laurens Joseph Muijrers 22-10-1893 geboren te Wijlre gevonden. Laurens was 48jaar oud toen hij op 05-10-1942 overleed te Geleen. De ouders van Laurens zijn Johannes Lambertus Muijrers 21-04-1868 geboren te Wijlre en Maria Agnes Hubertina Camps 27-10-1860 geboren te Klimmen. Verder staat er dat hij 2x getrouwd is geweest, met Maria Köppencastrop en met Maria Hubertina Waajen, Maria Waaijen is overleden op 02-02-1931 te Sittard. Tijdens zijn overlijden was Laurens getrouwd met Maria Köppencastrop. Ik hoop dat u hier wat mee kunt. Voor verdere vragen kunt u mij altijd mailen op johanvanderdonk@home.nl

Beste Johan Ik ben vandaag

Beste Johan Ik ben vandaag bij de begraafplaats waar mijn opa en twee oma's hebben gelegen ik ben heel blij dat ik nu zoveel meer weet Ook het monument waar ik op zoek was is gevonden op de zelfde begraafplaats. het is een heel mooi monument waar op 4 mei de doden worde herdacht uit de oorlog. Ook heb ik een kopie gekregen van de begraafkaarten van mijn opa en oma's Ik ben heel blij dat ik via deze site eindelijk mijn voorouders heb gevonden heel hartelijk dank alle puzzelstukjes passen nu in elkaar heel veel liefs Laura

Beste H. Beugels, het huis

Beste H. Beugels, het huis van mijn vader + familie is ook gebombardeerd en daarbij is het zusje van mijn vader omgekomen. Staat zij misschien op het bidprentje? Annie Majolein is haar naam. ook als ze niet erop staat zou ik graag zou ik een copietje van dit bidprentje willen ontvangen bij voorbaat dank Wellicht heeft iemand het pas uitgekomen boek het bombardement van Geleen is dit een aanrader om te kopen voor mijn vader ( nu 86 jaar oud)? groetend Ingrid Magnee-Majolein

Heel graag wil ik laten weten

Heel graag wil ik laten weten dat ik weet waar mijn opa Muijrers begraven is geweest want zijn grafsteen is niet meer maar wel zijn plek Het in sittart op Frangendael waar hij ook op de gedensteen staat ik wl heel graag Johan van der Donk bedanken hij heeft ons op het goed pad gezet. dank daar voor Liefs laura

Fijn om te horen dat je

Fijn om te horen dat je speurwerk toch iets heeft op geleverd. Ik ben bezig om een lijst van alle slachtoffers te maken inclusief ouders / broers /zusters. Als deze klaar is dan zal ik een link op de site plaatsen.

mijn vader heeft het

mijn vader heeft het bombardement meegemaakt in de kelder van zijn grootouders op de prins de lignestraat en gelukkig overleefd. zijn broers en moeder en andere familieleden zaten in de kelder van het ouderlijk huis en kwamen na het bombardement naar boven en keken zo de nachtelijke hemel in, het hele huis was verdwenen. het moet verschrikkelijk zijn geweest want mijn vader had het er vaak over.N

14-10-1942 werd ik 5 jaar.Het

14-10-1942 werd ik 5 jaar.Het bombardement was mijn eerste grote jeugdtrauma. Gelukkig niemand van het gezin verloren. wij zaten met 3 of 4 gezinnen in onze kelder. Mensen van wie het huis weg was. Gezinnen van het "Dijkje", de Ridder Vosstraat. De volgende dag ging ik met mijn grote broer Kees (11) op zoek naar bommen. 5 Brandbommen in onze tuin en de tennisbaan van Keerweide waarvan er 2 niet afgebrand waren. Ook herinner ik mij hoe ik uit het zolderraam hing en rook en puin in de verte zag. Direct aansluitend kregen wij inwoning van een onderwijzersgezin. Onlangs in een "sessie" kwamen mijn angsten van toen naar buiten. Toendertijd mocht je geen angsten laten zien. Dankzij een krantenberichtje in de NRC ging ik op internet zoeken. Nooit gedacht dat er nog zoveel mensen mee bezig zijn, hun verleden. Blij dat ik dit met de lezer kan delen. Dank, Tom

Eindelijk naar jaren zoeken

Eindelijk naar jaren zoeken mijn opa's begraafplaats gevonden we gaan dit jaar op 4 mei naar deze begraafplaats om mijn opa en alle die gevallen zijn in de oorlog te gedenken. Ik ben echt heel dankbaar dat ik via dit Forum mijn opa's begraafplaats heb gevonden naar zo lang zoeken. ik wil iedereen die op 4 mei een dierbare gedenkt sterkte wensen vriendelijk groet Laura Groeneveld

Ik zoek nog steeds ALLE namen

Ik zoek nog steeds ALLE namen van de 83 slachtoffers . Er waren toen der tijd 3 of 4 zusters van mijn moeder bij en waar zijn ze begraven of ergens de namen genoteerd.

Meneer Schouten, bent u al op

Meneer Schouten, bent u al op de begraafplaats in Oud-Geleen gaan kijken. Daar liggen gezinnen bij elkaar begraven. De begraafplaats oplopend aan de rechterzijde een aantal grote zwarte tombes.

3 Burger slachtoffers

3 Burger slachtoffers bombardent 05/10/1942 Geleen. Nu begraven op de Duitse begraafplaats te Ysselsteyn!! Naamsvermelding alles behalve correct. Op grafkruis oudste zoon staat zelfs "Johanna"!! Waarom werden deze onschuldige slachtoffers naar een Militaire begraafplaats overgebracht? Notabene 2 kleine kinderen! http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GSln=Welters&GSiman=1&G... http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GSln=Welters&GSiman=1&G... http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GSln=Welters&GSiman=1&G...

bestaan er foto's van de

bestaan er foto's van de Ridder Vosstraat na het bombardement?

bestaan er foto's van de

bestaan er foto's van de Ridder Vosstraat (waar ik toen woonde) na het bombardement? Alvast dank voor reactie! Hans Schutte (nu Sittard)

Tijdens het opruimen vond ik

Tijdens het opruimen vond ik een oud fotoboek met daarin een verslag wat mijn vader Herman Kloppenburg (1917-2000) heeft geschreven, een week na het bombardement van Geleen:

Het S.B.B. is bij deze gebeurtenis niet in de lucht gevlogen, doch volkomen intact gebleven; het kan echter pas weer gaan draaien als de mijn en de cokesfabriek op gang zijn. De Rijksweg heeft veel geleden, doch ook andere deelen van de gemeente zijn er erg aan toe. Het bombardement begon met het uitzetten van lichtkogels. De jongens van Keulers hadden er wel 25 gezien. Ik stond juist op het punt om naar bed te gaan en was dus een beetje later dan zij; toen stonden er nog 5 of 7. Opeens waren we allemaal in de kelder iets wat we anders nooit doen en toen begon het. Het heeft in het geheel nog geen half uur geduurd. Om 21.45 blies de cokes driemaal als waarschuwing, maar daar zijn we absoluut onverschillig voor geworden, daar het zoo dikwijls voorkomt. Ik zei b.v. bij mij zelve: "O, de cokes heeft geblazen" en ging door met studeren. Na tienen toen ik uitgestudeerd was begon het. Te 22.45 was ik allang weer op straat om te kijken naar de branden en te helpen. In totaal ben ik 36 uur in touw geweest. In de straat vlak bij mij zijn 11 dooden uit de puinhoopen gehaald. Er zijn brandweeren uit 's-Bosch, Eindhoven, Tilburg, Düren, Venlo enz. enz. aan het werk geweest. In Beek, waar ik nu woon, zijn 36 huizen door brand verwoest. Andere zwaar getroffen plaatsen zijn Schimmert en Maastricht (Blauwe Dorp en Kristalunie). Vanmorgen werd in de kerk gecollecteerd voor de Bisschoppelijke Hulpactie ten bate van de slachtoffers. Op mijn phototoestel had ik nog een plaat zitten. Daarmee heb ik een kiek gemaakt van de verwoesting in de straat vlak bij mij. Daar is nl. een voltreffer ingeslagen. De luchtdruk daarvan heeft ook het huis van de familie Keulers zwaar beschadigd. Het is nu totaal onbewoonbaar. De geheele week heb ik geholpen met opruimen en verhuizen. Driemaal ben ik met de handkar van Beek naar Geleen heen en terug moeten gaan en eenmaal met paard en kar, al of niet vergezeld door behulpzame collega's. Verder nog geweest in Berg-Urmond, Sittard en Ophoven. Het is me een gesjouw geweest. In Geleen zijn tot nu toe 108 dooden te betreuren, dat is tenminste het laatste getal, dat ik gehoord heb. Wij kunnen ons gelukkig prijzen, dat bij "ons" geen brand is uitgebroken. In andere deelen van Geleen zijn in den bewusten nacht groote branden uitgebroken b.v. op het houtterrein van de mijn. Wanneer de mijn weer op volle kracht zal kunnen werken weet niemand, maar dat het nog wel eenigen tijd zal duren is zeker. Maandag a.s. ga ik weer aan het werk. De familie Keulers is overal verspreid. Gelukkig dat ik nog niet in bed lag, want dan had ik de dakpannen op mijn hoofd gehad. Ze hadden wel een prima kelder; daar is nog niets aan te zien. Tegen een voltreffer is echter toch niets bestand. Brandbommen zijn er bij hoopen afgevallen. Deze komen met zoo'n gang aan, dat ze diep in verharde wegen doordringen.
Beek (L),11 October 1942

hallo ik heb een bidprentje

hallo ik heb een bidprentje van Cato van Cruchten en haar 6 kinderen die omkwamen op 5 oktober 1942
haar man Alex Daemen overleefde dit en kwam als evacuwee in Groningen (Bedum) terecht waar hij in het schrift van mijn oud tante een gedicht schreef over deze gebeurtenis (7 kantjes) in oktober 1944
iemand belangstelling????

Hallo mijnheer.mevrouw

Hallo mijnheer.mevrouw Amsing,
Excuus dat ik dit zo laat lees.. In het verhaal van van Cruchten en Daemen ben ik zeker geïnteresseerd.
Eventueel contact?

Grappig.....Cato is mijn

Grappig.....Cato is mijn aangetrouwde overgrootmoeder, overleden kinderen mij tantes. Peer Boselie is, als ik mij niet vergis, vader van collega neurochirurg. Wereld=klein.

Oproep aan Laura Groeneveld.

Oproep aan Laura Groeneveld. Bij de Heemkundevereniging Geleen is een bidprentje gevonden van Laurens Joseph Muijrers. Dit is gepubliceerd in het dagblad De Limburger van heden 6 oktober 2017. Kunt u zich in verbinding stellen met de Heemkundevereniging Geleen via de website http://www.heemkunde-geleen.nl/

Er moet toch ergens een lijst

Er moet toch ergens een lijst zijn waar de namen op staan van dit bombardement .

Uw reactie

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om te controleren of u een menselijke bezoeker bent om zo spam te voorkomen.

Bekijk ook...

Gelaen in de sjtruim van de tied

Gelaen in de sjtruim van de tied

  • agenda
  • 21 en 22 september 2019
Oorlogsslachtoffers

Oorlogsslachtoffers