Boek: Staatsmijn Beatrix. Gemiste kans of zegen?

Boek: Staatsmijn Beatrix. Gemiste kans of zegen?Spierkracht en Denkkracht. Beelden van Joep Thissen aan de oostzijde van de stationstunnel in Roermond. Foto Jan Straus

De bewogen geschiedenis van de mijn Beatrix —de voorgeschiedenis, de impact van de aanleg en sluiting en de compenserende maatregelen voor de sluiting— verdient een boek. Dit wordt geschreven door historicus drs. Luc Wolters en uitgegeven door Vantilt in Nijmegen in samenwerking met Stichting Rura te Roermond en Heemkundevereniging 'Roerstreek'.

Weinigen zullen weten dat de voormalige Staatsmijnen in Limburg naast de mijnzetels Wilhelmina, Emma, Hendrik en Maurits in Zuid-Limburg nog een mijn in exploitatie zouden nemen: de Staatsmijn Beatrix. Deze mijn was gelegen in het Midden-Limburgse Herkenbosch en Vlodrop. De Beatrix is een mijn met een wonderlijk verhaal: toen de schachten in volle diepte waren gegraven, werd zij gesloten. Het voornemen om met de Beatrix te beginnen werd genomen na de Tweede Wereldoorlog, toen er grote behoefte was aan brandstoffen. De mijn kreeg een plek in de Industrialisatienota van Minister Van den Brink in 1949. Na nader onderzoek besloot de Ministerraad in 1952 tot realisatie van deze mijn op het Meinwegplateau (het Vlodropperveld). De Staatsmijnen in Limburg zorgden voor de uitvoering.

Alle voorbereidingen ten spijt vond de mijn Beatrix geen doorgang. Eind jaren vijftig veranderde de energiemarkt ingrijpend, het gevolg van de toename van het aanbod van aardolie, de vondst van aardgas in Slochteren en de hoge verwachtingen van kernenergie. Dit noopte de Staatsmijnen ertoe de mijn Beatrix — nog amper in bedrijf— in 1962 te sluiten. Het nieuws sloeg in de regio in als een bom. Alle verwachtingen op een toevloed van arbeiders en op toename van economische voorspoed vervlogen als een droom.
Over deze droom en de gevolgen van de sluiting voor de regio zal het boek Staatsmijn Beatrix. Gemiste kans of zegen verschijnen.

Bestellen per post

Het boek kost €25,50 per exemplaar inclusief verzending, en verschijnt in het voorjaar van 2018.
Het boek kan besteld worden via info@rura.nl
Vermeld als onderwerp Boek Staatsmijn Beatrix
In uw e-mail staan verder gegevens als uw:
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer
Het geld van de bestelling dient tegelijkertijd te worden overgemaakt op rekening
NL41RABO 01312049 12 ten name van Stichting Rura te Roermond ovv van Boek Staatsmijn Beatrix

Voor mensen in Vlodrop, Herkenbosch en omgeving bestaat de mogelijkheid om het boek af te halen tegen gereduceerd tarief van €20. Informatie daarover ook bij info@rura.nl

  • Nieuws
  • 26 januari 2018
  • door Nico Zijlstra

Bekijk ook...

Oorlogsslachtoffers

Oorlogsslachtoffers

Privéfoto's gezocht

Privéfoto's gezocht

  • artikel
  • 7 januari 2019