Financiële risico's rond mijnwaterproject geheim

Financiële risico's rond mijnwaterproject geheim"Gen Coel"

De financiële risico's van het Mijnwaterproject in Heerlen en gevolgen van het eventueel stoppen met deze alternatieve energievoorziening blijven voorlopig geheim. Het bedrijfsplan werd gisteren achter gesloten deuren besproken. Volgens verantwoordelijk wethouder Riet de Wit (economie en nieuwe energie, SP) bevat het bedrijfsplan gevoelige informatie. Het openbaar maken van de risico-analyse en de exitstrategie kan de gemeente schaden bij de oprichting van een bedrijf.

Hart-Leers maakte als enige fractie bezwaar. Vier jaar later dan de bedoeling was, wordt nu door het college van B en W voorgesteld om met ingang van volgende maand een Mijnwater BV op te richten. Een kritisch rapport van de rekenkamercommissie ligt ten grondslag aan dit besluit.

Zonder een zelfstandige verkooporganisatie met een aparte structuur kan het project geen succesvolle doorstart maken, concludeerde de rekenkamercommissie in juni in een kritisch rapport. Ambtenaren moet je mijnwater niet laten vermarkten, luidde het oordeel. Die BV krijgt een aparte, onafhankelijke parttime directeur. Het bedrijf moet spoedig op eigen benen kunnen staan. Om dat te bereiken is een forse uitbreiding van het aantal afnemers van Mijnwater als energiebron nodig. Dat kan alleen door binnen vier jaar tijd minimaal acht nieuwe klanten aan te sluiten, staat in het voorstel dat gisteren in een extra vergadering is besproken.

Potentiële nieuwe klanten

Gekeken wordt naar bedrijven en projecten die dicht bij het bestaande tracé liggen waardoor de aansluitkosten laag zijn. Belangrijkste potentiële klanten zijn pensioengigant APG, het nieuwe te bouwen Maankwartier, het Arcus-college en Heerlen Grasbroek. Daarnaast wordt uitgegaan van nog eens twee extra te werven klanten in 2014 en twee in 2015. Met tien klanten - inclusief de twee huidige: CBS en Woningcorporatie Weller - kan de Mijnwater BV positief gaan draaien vanaf 2015. De haalbaarheid en risico's blijven vooralsnog echter ongewis. Het grootste gevaar schuilt in het uit- of achterblijven van nieuwe aansluitingen, valt te lezen in de niet onleesbaar gemaakte passages in het bedrijfsplan. De al gedane investeringen in de infrastructuur ter waarde van 3,8 miljoen euro worden overgeheveld naar de BV, exclusief de vergunningen voor het winnen van mijnwater. Deze blijven nog in handen van de gemeente. De gemeente wordt volledig aandeelhouder.

  • Nieuws
  • 30 november 2011
  • door Clara Zijlstra

Bekijk ook...

Open monumentendag

Open monumentendag

  • agenda
  • 10 september 2017
Weltense mijnsporen

Weltense mijnsporen

  • artikel
  • 11 augustus 2017
Stijgend mijnwater gevaarlijk

Stijgend mijnwater gevaarlijk

  • nieuws
  • 30 november 2016