Maastrichtse hoogleraren beschrijven mijnverleden

Maastrichtse hoogleraren beschrijven mijnverleden

Twee hoogleraren van de Universiteit Maastricht hebben twee boeken geschreven en samengesteld over het mijnverleden van Zuid-Limburg. Beide boeken verschijnen vrijdag 30 november. Mijnwerkers in Limburg. Een sociale geschiedenis, is een wetenschappelijk werk over de nu verdwenen samenleving rond de mijnen onder redactie van Ad Knotter. In en onder het dorp. Mijnwerkersleven in Limburg is een persoonlijk verhaal van hoogleraar, schrijver, dichter én mijnwerkerszoon Wiel Kusters.

Beide boeken zijn een initiatief van Stichting ‘De Koempel verhaalt’ en worden uitgegeven door Uitgeverij Vantilt.

Mijnwerkers in Limburg. Een sociale geschiedenis, redactie Ad Knotter
Het steenkolentijdperk is in Nederland voorbij, in ieder geval wat de Limburgse kolenmijnen betreft. Maar de invloed die de mijntijd en de sluiting van de mijnen heeft gehad op de samenleving in Limburg, maar ook op de economie in Nederland, is enorm. Mijnwerkers in Limburg. Een sociale geschiedenis beschrijft de aard van de mijnarbeid, maar ook zaken als arbeidsmigratie, organisatie in vakbonden en de invloed van de katholieke kerk. Onder redactie van Ad Knotter werkten verder mee: Serge Langeweg (Continium Kerkrade), Erik Nijhof, Jan Peet (beide Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur, Universiteit Utrecht) en Willibrord Rutten (SHCL).
Ad Knotter over het boek: “Het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) heeft veel historisch materiaal over het Limburgse mijnverleden verzameld, en medewerkers van het SHCL publiceren daar regelmatig over. Deze activiteiten worden gesteund door de Universiteit Maastricht om de band met de regio tot uitdrukking te brengen. Per slot is de universiteit mede in het kader van de herstructurering na de mijnsluitingen in Limburg gevestigd. Wij zijn zeer vereerd met de opdracht van de Stichting ‘De Koempel verhaalt’ om een wetenschappelijk standaardwerk over de sociale geschiedenis van de mijnwerkers te schrijven. Op deze manier kunnen wij hopelijk iets betekenen voor al diegenen die meer willen weten over hun geschiedenis. Omdat wij beschikken over de rijke fotocollecties van de mijnen, waren wij ook in staat beide boeken van prachtig fotomateriaal te voorzien.”
Ad Knotter is hoogleraar vergelijkende regionale geschiedenis, in het bijzonder die van Limburg en aangrenzende regio’s. Daarnaast is hij directeur van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, een onderzoek- en documentatiecentrum voor regionale geschiedenis verbonden aan de Faculteit der Cultuur en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht.


In en onder het dorp. Mijnwerkersleven in Limburg, Wiel Kusters
Wiel Kusters groeide op in Spekholzerheide als zoon en kleinzoon van mijnwerkers. Vanuit zijn eigen perspectief, maar gevoed door een brede historische kennis, vertelt Wiel Kusters op meeslepende wijze het verh aal van de Limburgse mijnwerkers en hun families – zijn familie. Een verhaal waarin al die mannen worden geëerd die het dagelijks brood verdienden met harde ondergrondse arbeid in stof, benauwenis, lawaai en stank. En die met hun werk een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de Nederlandse economie en de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Doorspekt met foto’s en poëzie biedt dit boek een bijzondere beleving van een tijdperk.
Wiel Kusters over zijn boek: “Ik heb dit boek kunnen schrijven in de laatste periode van mijn werk als gewoon hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. Vertrekkend vanuit de geschiedenis van mijn familie heb ik een verhaal ontwikkeld, waarmee ik niet alleen mijn eigen ouders en grootouders, maar alle mijnwerkers wil eren en gedenken. Door te vertellen wat werken in de mijn écht voor hen en hun gezinnen heeft betekend. Tot mijn verrassing kwam ik in mijn familie al mijnwerkers tegen – man én vrouw! – aan het begin van de 19e eeuw, in het Aachener Revier.”
Wiel Kusters is dichter en honorair hoogleraar algemene en Nederlandse letterkunde aan Universiteit Maastricht. Sinds zijn debuut als dichter in 1978 met de bundel ‘Een oor aan de grond’ publiceerde hij geregeld over mijnwerkerscultuur.

  • Nieuws
  • 30 november 2012
  • door Martijn Hermans

Bekijk ook...