Omgeving Molenberg beschermd stadsgezicht

Omgeving Molenberg beschermd stadsgezichtDe wijk Molenberg in Heerlen (Collectie Rijckheyt)

De Oliemolen, de Oostenrijkse woningen, de woninggroep Stuyt, het Bernardinuscollege en het Villapark in Molenberg; stuk voor stuk prachtige gebouwen die de rijke geschiedenis van Heerlen laten zien. Ook de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en van Infrastructuur en Milieu erkennen dit. Ze wijzen op woensdag 30 oktober 2013 Molenberg en omgeving aan als beschermd stadsgezicht.

In totaal zijn er in Nederland ruim 400 beschermde stads- en dorpsgezichten, met een geschiedenis die teruggaat tot vóór het jaar 1850. Het besluit om Molenberg e.o. als beschermd stadsgezicht aan te wijzen vloeit voort uit de landelijke inventarisatie van stedenbouw uit de periode 1850-1940 en maakt deel uit van het Monumenten Selectie Project.

Molenberg is het zesde en laatste stadsgezicht van Heerlen en zelfs een van de laatste van Zuid-Nederland. Voorheen werden in Heerlen ook al de mijnkolonieën in Beersdal, Eikenderveld, Maria-Christinawijk en het Tempsplein/Hesselleplein aangewezen tot beschermde stadsgezichten. Heerlen wordt gezien als een jonge, moderne stad. Uit deze erkenning blijkt dat we desondanks historisch belangrijke, sfeervolle en karakteristieke buurten hebben, die de moeite waard zijn om te bekijken en te beleven. 
Het sfeervolle Molenberg geeft de sociaaleconomische, politieke en culturele ontwikkeling van de Limburgse Mijnstreek in de eerste decennia van de 20e eeuw goed weer. De verschillende woonstructuren zijn van grote historische waarde.

Molenberg en omgeving bestaat uit een langgerekte villastrook in een groene setting voor gegoede burgers en hogere mijnbeambten. Aansluitend volgt een als eenheid opgezette woonwijk voor mijnwerkersgezinnen; het zogenaamde tuindorp-concept. De buurt wordt hierdoor gezien als voorbeeld van stedelijke uitbreiding en de ontwikkeling van sociale woningbouw, in het bijzonder van mijnkolonieën. Uit architectonisch en stedenbouwkundig oogpunt is vooral de herkenbaarheid van de oorspronkelijke historisch-ruimtelijke structuur, de kwaliteit van de architectuur en de relatieve gaafheid van de oorspronkelijke bebouwing bijzonder

Bron: www.heerlen.nl, 28 oktober 2013

  • Nieuws
  • 28 oktober 2013
  • door Martijn Hermans