Ons mijnverleden

Ons mijnverledenFoto SHCL

In aanloop tot het Jaar van de Mijnen organiseerde het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg een thema-avond over ons mijnverleden met in de hoofdrol drie schrijvers die onlangs boeken met persoonlijke herinneringen over het mijnverleden hebben gepubliceerd of zullen publiceren.

De raadzaal van de gemeente Heerlen zat op vrijdag 17 januari helemaal vol. Extra stoelen waren klaargezet om de bezoekers van de thema-avond 'ons mijnverleden' een plek te bieden.

Aan het woord kwamen Joep Dohmen, auteur van de autobiografische roman 'de geur van kolen' , Wiel Kusters met 'in en onder het dorp' en Marcia Luyten de werkt aan een boek dat 'het geluk van Limburg' gaat heten.

In de zaal zaten veel belangstellenden, waaronder een aantal eerste generatie mijnwerkers. De auteurs kennen het mijnverleden vanuit het standpunt van tweede en zelfs derde generatie. In de eerste ronde kregen de auteurs van voorzitter Ad Knotter, directeur van het SHCL, de mogelijkheid om hun persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp 'ons mijnverleden' uit te leggen. Bij Marcia Luyten was het de verbazing en bezorgdheid over de opkomst van Geert Wilders, terwijl zij op dat ogenblik in Kampala (Uganda) werkzaam was. De opkomst van Wilders riep bij haar vragen op hoe zoiets nu te verklaren was? Joep Dohmen, onderzoeksjournalist bij NRC Handelsblad, is gaan schrijven vanuit de briefjes en voorwerpen uit een bruine koffer die na het overlijden van zijn moeder op zijn kantoor was blijven staan. Een zoektocht naar zijn vader, die stierf toen hij pas 19 was. Een vader, waarmee hij in zijn eigen beleving alleen maar ruzie heeft gemaakt. Wiel Kusters schrijft al langer over zijn eigen ervaringen. Poëzie vooral, gelezen door een literair, 'Hollands' publiek. 'In en onder het dorp' is als publieksboek voor de Stichting 'De Koempel verhaalt' geschreven en vond als een van zijn eerste werken grote weerklank in Limburg.

Voorzitter Knotter riep de schrijvers daarna op om hun visie te geven op de verdere ontwikkeling van Heerlen, of de mijnstreek. Hoewel de antwoorden natuurlijk uiteen liepen, was de grootste gemene deler dat Heerlen en de Mijnstreek vooral op eigen kracht moet vertrouwen. Het talrijke publiek kon daarna met de schrijvers in discussie gaan. Riet de Wit, wethouder in Heerlen en een van de toehoorders, nodigde Joep Dohmen uit om zijn laatste hoofdstuk in zijn boek 'de geur van kolen' te herschrijven met de vele initiatieven die in de laatste jaren in Heerlen zijn ontwikkeld.

Ons mijnverledenJoep Dohmen vertelt. Foto N. Zijlstra

Nieuwe website SHCL
Burgemeester Paul Depla van Heerlen startte met een druk op de iPad de nieuwe website van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg in werking. Op deze website zijn alle jaarboeken van het SHCL te raadplegen, maar ook de bij het SHCL berustende mijntijdschriften. Deze laatste zijn natuurlijk een fantastische uitbreiding op de collectie mijnbladen die op DeMijnen.nl te raadplegen zijn.

Website SHCL

  • Nieuws
  • 19 januari 2014
  • door Nico Zijlstra

Bekijk ook...

De geur van kolen

De geur van kolen

  • nieuws
  • 15 januari 2014
Oorlogsslachtoffers

Oorlogsslachtoffers

Privéfoto's gezocht

Privéfoto's gezocht

  • artikel
  • 7 januari 2019