Serge Langeweg gepromoveerd

Serge Langeweg gepromoveerd

Op donderdag 15 december, 46 jaar na de rede van Den Uyl waarin hij de mijnsluitingen aankondigde, is Serge Langeweg gepromoveerd op zijn proefschrift Mijnbouw en arbeidsmarkt in Limburg. In zijn verdediging moest Serge Langeweg ingaan op de theoretische benadering van zijn onderzoek en het verdedigen van enkele stellingen. 

Ook de afbeeldingen in zijn boek, met name de hieronder geplaatste, moest hij verantwoorden. Ook sprak Serge de hoop uit dat de versnippering in de diverse mijnmusea plaats zou maken voor een centraal punt van herinnering en onderzoek.

Lof voor Langeweg

Alle leden van de boordelingscommissie spraken lof uit over het werk van Serge dat door zijn aanpak de gehele mijnperiode omvat, duidelijk verdeeld in drie onderdelen: de opbouw, de crisis en oorlog en tot slot 1945-1965.

Serge Langeweg gepromoveerd

In zijn toespraak brak promotor Prof. Dr. Ad Knotter een lans voor tweede kans onderwijs. Kansen die Serge heeft omgezet in een promotie, maar die door recente overheidsmaatregelen wel eens kunnen verdwijnen.

In het Limburgs Dagblad van zaterdag 17 december bespreekt Casper Cillekens het boek van Serge Langeweg.

 

  • Nieuws
  • 16 december 2011
  • door Nico Zijlstra

Bekijk ook...

Oorlogsslachtoffers

Oorlogsslachtoffers