't Loon, waarom stijgt de druk op de pilaren?

't Loon, waarom stijgt de druk op de pilaren?Verzakking 't Loon op 2 december

Winkelcentrum 't Loon in Heerlen is sinds donderdag 1 december gesloten wegens instortingsgevaar. In augustus was schade ontstaan in pilaren van de parkeergarage onder het winkelcentrum. Na een plotselinge verslechtering van de situatie onder het deel van C&A en Promiss besloot burgemeester Depla van Heerlen -na een aanvankelijke sluiting van 10 winkels in het getroffen 'compartiment'- alle winkels te sluiten. Op vrijdagavond 2 december werden ook de bewoners van de woonflat boven de winkels geëvacueerd.

Hoewel de oorzaken niet bekend zijn, werd al gauw de link gelegd met de stopgezette mijnbouwactiviteiten. Onder het winkelcomplex lopen enkele gangen van de Oranje-Nassau I. Het hele gebied bij de Valkenburgerweg stond tijdens de actieve mijnbouwperiode bekend als drassig. Het grondwaterpeil is in deze tijd door te pompen gedaald. Na de mijnsluiting en het stopzettten van het pompen herstelde zich het grondwaterpeil en kwam ook de deklaag weer omhoog.

Al in 1992 constateerde het Staatstoezicht op de Mijnen dat de grond terugveerde. Recente satellietmetingen bevestigen dat de grond omhoog komt. De druk wordt opgebouwd vanuit 100 meter diepte of minder.
Het opbouwen van de druk door stijgend grondwater is één van de theorieën die gaan over de problemen bij 't Loon. Of dit verschijnsel de oorzaak is van de problemen rond winkelcentrum 't Loon zal moeten blijken na nader onderzoek. De gemeente Heerlen kan en wil niet wachten op de resultaten van het onderzoek en heeft bij monde van burgemeester Depla besloten tot een gecontroleerde sloop van tenminste het getroffen compartiment van 't Loon. Voor de bewoners en ondernemers zijn het moeilijke tijden.

De verzakking is dermate ernstig dat een van de compartimenten van 't Loon al op woensdag 7 december gesloopt gaat worden. De sloop zal met zwaar materieel vanaf een afstand moeten gebeuren, omdat niemand binnen een cirkel van 25 meter het compartiment mag naderen. Aannemersbedrijf Beelen uit Amsterdam kan met bepaalde sloopmagines en kraanwagens vanaf een veilige afstand de sloop voltrekken. 10 winkels zullen verdwijnen, waaronder de C&A, Promiss en een schoenmaker. Het winkelcentrum zal pas op 23 december weer worden opgeleverd. Tot die tijd zullen ook de bewoners van de naastgelegen Homerusflat niet naar hun huizen kunnen terugkeren, omdat de gasvoorziening is afgesloten. 

't Loon, waarom stijgt de druk op de pilaren?4 december't Loon, waarom stijgt de druk op de pilaren?5 december, de verzakking wordt steeds erger

Uitzendig EenVandaag over Mijnschade

Op maandag 5 december werd er op EenVandaag gesproken over de verzakking in winkelcentrum 't Loon in Heerlen. Kijk hier naar de reportage

Reportage EenVandaag

Bronnen:
Weet je nog koempel, Waanders 2005. Wim Gans en Jean Weijers, deel 16, De bodem bepaalt, p.387
Limburgs Dagblad 3-12-2011, artikel van Stefan Gillissen: Het geheim van 't Loon

  • Nieuws
  • 4 december 2011
  • door Nico Zijlstra

Bekijk ook...