Lavoro per voi

Lavoro per voi

 • Artikel
 • 1 november 2016
 • door Serge Langeweg
In het begin van de jaren zestig werden de Limburgse mijnen geconfronteerd met ernstige tekorten aan personeel. In maart 1962 begonnen de mijndirecties daarom met wervingsacties in het buitenland. De gezamenlijke mijnen...
Hoogspanning SBB Priltorens

Hoogspanning SBB Priltorens

 • Artikel
 • 1 oktober 2016
 • door Serge Langeweg
 • 1 reacties
Niet alleen de machtige mijnbouwcomplexen van Staatsmijnen inspireerden schilders en tekenaars. Ook de chemische installaties van het bedrijf leverden motieven aan kunstenaars. Eén van hen was Jan Laeven, die zijn...
Een mijnwerker in brons

Een mijnwerker in brons

 • Artikel
 • 1 september 2016
 • door Serge Langeweg
De viering van het gouden jubileum van Staatsmijnen in mei 1952 ging niet ongemerkt voorbij. De mijnstreek was het toneel van grootse festiviteiten. Ook nam het jubilerende bedrijf het initiatief tot het uitgeven van...
Staatsmijn Emma in miniatuur

Staatsmijn Emma in miniatuur

 • Artikel
 • 1 augustus 2016
 • door Serge Langeweg
 • 1 reacties
De bovengrondse complexen van de mijnbedrijven bestonden uit een veelheid aan gebouwen en installaties. Voortdurend veranderde het mijnterrein. Nieuwe gebouwen werden neergezet, oude gebouwen en installaties gesloopt,...
Cokesfabriek Maurits bij nacht

Cokesfabriek Maurits bij nacht

 • Artikel
 • 2 juli 2016
 • door Serge Langeweg
Onder de mijnwerkers bevond zich het nodige artistieke talent. Regelmatig wijdden bedrijfsbladen van de mijnen reportages aan mijnwerkers die zich hadden ontwikkeld tot verdienstelijke amateurkunstenaars. Met name...
Vonken als verlichting

Vonken als verlichting

 • Artikel
 • 8 juni 2016
 • door Serge Langeweg
In de donkere pijlers, gangen en galerijen van het ondergrondse mijnbedrijf was verlichting een noodzakelijkheid. In de loop van eeuwen gebruikten mijnwerkers mijnlampen in allerlei soorten en maten, variërend van zeer...
Staatsmijn Maurits in 1952

Staatsmijn Maurits in 1952

 • Artikel
 • 21 mei 2016
 • door Serge Langeweg
 • 1 reacties
In het jaar dat Staatsmijnen het gouden jubileum vierde, maakte de schilder Toon Koster twee olieverfschilderijen van Staatsmijn Maurits in Geleen, destijds de grootste tweeschachtenmijn ter wereld. Vanuit een vrijwel...
Als de mijnwerkers staken tegen de Duitse bezetter

Als de mijnwerkers staken tegen de Duitse bezetter

 • Artikel
 • 28 april 2016
 • door Renée Römgens
 • 3 reacties
Er verandert een hoop voor de Limburgse mijnwerkers als de kolen vanaf juli 1940 gedolven worden om de Duitse oorlogseconomie te ondersteunen. De werkdagen op de zaterdag stijgen van zes naar acht uur. Arbeiders bovengronds...
Bedrijfsmaatschappelijk werk bij Laura & Vereeniging

Bedrijfsmaatschappelijk werk bij Laura & Vereeniging

 • Artikel
 • 15 april 2016
 • door Marcel Krutzen
In de loop van de twintigste eeuw kwam het bedrijfsmaatschappelijke werk sterk op. Vooral grote bedrijven richtten een speciale afdeling op, die tot taak had de sociale belangen van hun werknemers en hun gezinsleden te...
De mijnwerker van Jan Toorop

De mijnwerker van Jan Toorop

 • Artikel
 • 1 april 2016
 • door Serge Langeweg
 • 3 reacties
‘De bekende teekenaar Toorop heeft de goedheid gehad ten bate van onze kerk een crayon teekening te vervaardigen van een mijnwerker in functie’, noteerde de secretaris van het kerkbestuur van de Sint...