In de mijn is iedereen zwart

Tips

Van 15:22 tot 22:13 wordt door diverse personen over Polen verteld, die naar Frankrijk en België zijn verhuisd. De herkomst van immigranten wordt besproken.

Over de Italianen, die naar België zijn verhuisd, wordt van 22:13 tot 24:29 gesproken. De vooroordelen over deze groep immigranten zijn uiteraard niet altijd juist.

Een toespraak van de heer Den Uyl, bij de opening van een fototentoonstelling van Studium Generale, is te beluisteren van 39:45 tot 43:39.

Lengte: 49:35
Opname: maart 1985

In deze aflevering van Mensen en hun geschiedenis gaat het onder meer over immigranten zoals Polen, Grieken, Italianen, Spanjaarden, Turken en Marokkanen. Ze zijn ruwweg in drie golven naar de mijnstreek gekomen. De eerste golf heeft plaatsgevonden voor de oorlog, de tweede vlak na de oorlog en de derde in de jaren ’60 en ’70.

Er wordt gesproken over en door immigranten die in de mijn van Beringen zijn komen werken. Over het belang van de herkomst van de mijnwerkers en het onderlinge contact verschillen de heren die aan het woord komen van mening. Vanwege de nijpende vraag naar kolen in de Belgische mijnstreek zijn er na de Tweede Wereldoorlog 14.000 Duitse krijgsgevangenen tewerkgesteld.

Twee ex-krijgsgevangenen vertellen over hun tijd in Nazi-Duitsland en over hun tijd als krijgsgevangene in de mijn. Vervolgens gaat het in dit programma ook even over de Nederlandse mijnen. De heer Den Uyl geeft, ten behoeve van een tentoonstelling, over de gevolgen van de sluiting van de mijnen een toespraak.

Interviewer/opname van: Jules Dister en Lei Meisen

Bron en auteursrechten: ROZ/L1

Bekijk ook...

MVMT presenteert gastarbeiders

MVMT presenteert gastarbeiders

  • agenda
  • Vanaf 19 november 2012 tot en met 10 januari 2013