Het verhaal over de Koempelmis

Lengte: 7:17
Opname: 2007 - 2013

De achtste video-reportage, welke in opdracht van de stichting werd vervaardigd, gaat over de Koempelmis die elke 3e zondag van de maand wordt gehouden in de Antonius van Paduakerk in Beersdal-Heerlen. In deze kerkdienst worden telkens de omgekomen mijnwerkers van een andere mijn herdacht. In de film wordt onder andere de initiatiefnemer, de heer Wim Schoenmaekers, geïnterviewd.

De achtste video-reportage, welke in opdracht van de stichting door Media Profile werd gemaakt, gaat over de Koempelmis die elke derde zondag van de maand wordt gehouden in de St. Antonius van Paduakerk, Beersdalweg 62 te Heerlen, ter nagedachtenis aan de koempels, die tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden op de Limburgse mijnen, om het leven kwamen. Beurtelings worden tijdens een dienst de slachtoffers van één van de twaalf Nederlandse mijnen herdacht. In de reportage hoort en ziet u tevens een interview met de initiatiefnemer van deze Koempelmissen, de heer Wim Schoenmaekers en met Mgr. Hans Resink, bisschop in Brazilië, die de H. Mis opdroeg.

Deze video maakt deel uit van een verzameling verhalen, foto's en video's van de voormalige Stichting De Koempel Verhaalt.

Bekijk ook...

Gelaen in de sjtruim van de tied

Gelaen in de sjtruim van de tied

  • agenda
  • 21 en 22 september 2019
Mauritsmars terug in Geleen

Mauritsmars terug in Geleen

  • nieuws
  • 15 augustus 2019
Pop-up museum: Kolen & granaten

Pop-up museum: Kolen & granaten

  • agenda
  • 3 september 2019
Pop-up museum: Kolen & granaten

Pop-up museum: Kolen & granaten

  • nieuws
  • 26 juli 2019