Herstel Staatsmijnen 1945

Uit de serie "Mijn verleden, Staatsmijnen in beeld" beschikbaar gesteld door DSM.

Direkt na de Tweede Wereldoorlog beginnen de herstelwerkzaamheden binneh et Staatsmijnbedrijf. Deze film toont onder andere de cokesfabriek van Staatsmijn Emma en de werkzaamheden van de Amerikaanse Genie.

Bekijk ook...

Oorlogsslachtoffers

Oorlogsslachtoffers

Koempelmis Staatsmijn Emma

Koempelmis Staatsmijn Emma

  • agenda
  • 25 augustus 2019