Interview met een oud mijnwerker: Manfred Haffkamp

Manfred Haffkamp werd door leerlingen van het Sintermeertencollege geïnterviewd over zijn werkzaamheden in de mijn. 
De kameraadschap in de mijn is hem nog lang bijgebleven. Na de mijnsluiting had hij moeite met het werkklimaat bovengronds. Het interview werd verzorgd door Sabine Steins, Lisa Kisters en Noëlle Kreutz.

Bekijk ook...

Oorlogsslachtoffers

Oorlogsslachtoffers