Lesbrieven over de mijnen

Lesbrieven over de mijnenOVS-ers in het leslokaal tijdens de les mijnbouwkunde

Leer over het mijnverleden. Bekijk onze lesbrieven voor het voortgezet onderwijs. In samenwerking met verschillende organisaties en met hulp van verschillende docenten zijn educatieve en leuke aanvullingen op het gewone onderwijs ontstaan.

Overzicht lesbrieven:

De mijnen kwamen, de mijnen gingen

gaat over de opkomst, bloei en ondergang van de steenkolenmijnen in Limburg en over de gevolgen ervan voor het landschap en de mensen die er wonen. Leerlingen kunnen aan de hand van bronnenmateriaal en uitdagende opdrachten meer te weten komen over de ontwikkelingen in de mijnbouw en de afbraak ervan. De opdrachten bestaan vaak uit een bron en een tekenopdracht. Met het zelf tekenen van tijdlijnen wordt getracht een breder historisch besef te kweken. 

De steenkolentijd

is een lesbrief over de invloed van de steenkolenmijnen in Limburg. Je kunt zien hoe de snelgroeiende mijnbedrijven het landschap veranderden. Je zult ontdekken dat de mijnen, als belangrijkste werkgever een grote stempel drukte op het leven in dit deel van Limburg. De mijnen zorgden namelijk naast werk ook voor huisvesting, sport, opleiding en ontspanning. Deze lesbrief is geschikt voor middelbare scholieren.  

Het Digitaal Monument

vlak na de mijnsluiting is er begonnen aan een rigoreuze afbraak van alles wat met de mijnen te maken had. Vandaag de dag is er van deze mijnhistorie weinig meer te zien. De oud-koempels zijn er nog, maar over een aantal jaren zullen ook deze laatste getuigenissen van de mijnbouw verdwijnen. Om de mijnwerker een stem te geven, zijn hier interviews van oud-koempels met leerlingen te vinden. 

Gedocumenteerd schrijven

na een excursie naar een van de mijnkoloniën die er in de voormalige mijnstreek te vinden zijn, zullen leerlingen een betoog moeten kunnen schrijven over de vraag "zijn mijnkoloniën monumenten of niet." Leerlingen moeten zelf voor genoeg documentatie zorgen om hun betoog met goede argumenten te kunnen ondersteunen. Doordat de leerlingen gedeeltelijk afhankelijk zijn van hun eigen bronnen, zullen ze ook leren zorgvuldiger te zoeken op het internet.

"Leven in en rond de mijn"

gaat over het combineren van de Canon van Limburg met de tijdvakken in het geschiedenisonderwijsGewapend met helm en lamp ging het naar het kolenfront. In deze lesbrief zullen de leerlingen van de brugklassen en tweede klas gewapend met google maps en een gezond verstand de wereld in en om de mijn ontdekken. 

"De mijnen in Limburg/ Bronnenopdracht"

In Kleio, het tijdschrift voor docenten geschiedenis en staatsinrichting in Nederland verscheen een lesbrief over de mijnbouw in Limburg. De lesbrief laat de leerlingen iot de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs kennismaken met aspecten van de mijnbouw in Nederland. Leerlingen werken in tweetallen aan een kleine presentatie op Pinterest. Alle borden op Pinterest vormen een aardig overzicht van de Nederlandse mijnbouw in de twintigste eeuw. Zie ook onze eigen lesbrief over : "Van steenkolen tot gasbel", hetzelfde onderwerp, maar dan geschikt voor het Primair Onderwijs.

"Van steenkolen tot gasbel"

In het geschiedenis onderwijs is in 2006 de Canon van de Nederlandse geschiedenis voorgesteld. Vijftig vensters (voorbeelden) bieden uitzicht op het verleden van Nederland. Al snel kwam vanuit de provincie kritiek op het 'Hollandse' karakter van de vensters. Het LGOG (Limburgs Geschiedkundig en Oudheidkundig Genootschap) kwam daarna met de Canon van Limburg, als website en als boek. Voor het primair onderwijs trekt de Canoncaravaan verder en doet alle provincies aan. Voor Groep 7 en 8 hebben Continium en DeMijnen.nl een nieuwe lesbrief ontwikkeld om het venster 'gasbel' te vervangen door steenkolen.

De lesbrief omvat een leerlingenboekje met open vragen, bijbehorende filmpjes en de opdracht een gezamenlijke fototentoonstelling te maken en te presenteren.

  • 2 mei 2014
  • Nico Zijlstra

Bekijk ook...

Houwerdiploma

Houwerdiploma

  • foto
  • 5 juni 2015
Kunstschat uit mijnverleden

Kunstschat uit mijnverleden

  • nieuws
  • 21 november 2014