Lesbrief 'De steenkolentijd'

Lesbrief 'De steenkolentijd'Italiaanse mijnwerkers krijgen attributen toegereikt tijdens de introductie week op de Staatsmijn Hendrik

Als sinds de Middeleeuwen werden er steenkolen gedolven in Limburg, maar pas in 1900 begon de echte steenkolentijd. De mijnen zorgden niet alleen voor werk, maar ook voor huisvesting, sport, opleiding en ontspanning.

Op het hoogtepunt in 1958 waren er 58.000 mijnwerkers in dienst van de mijnen. Deze lesbrief laat zien waar deze koempels vandaan kwamen, en hoe ze leefden. Deze lesbrief is geschikt voor de onderbouw van de middelbare school, voor havo/vwo. 

Reeds vanaf het begin van onze jaartelling - dus in de tijd van de Romeinen - werd er waarschijnlijk steenkool gewonnen. De "echte steenkolentijd " begint echter pas rond 1900. Vanaf die tijd heeft de steenkoolwinning een zware stempel gedrukt op mens en landschap.

Steenkolen werden toen belangrijk voor de industrie. Zo snel als de mijnen groeiden, zo snel verdwenen ze ook weer. In 1974 sloot de laatste mijn in Limburg. De bedrijfsgebouwen werden gesloopt en de mijnwerkers moesten ander werk zoeken. Toch heeft deze periode zijn sporen nagelaten en het is boeiend om deze eens terug te volgen.

Je gaat ontdekken hoe de snel groeiende mijnbedrijven het landschap veranderden. Ook hoe het aantal inwoners van de Mijnstreek door de toestroom van arbeiderskrachten uit andere delen van Nederland en het buitenland enorm steeg. Je zult ontdekken hoe de mijnen, als belangrijkste werkgevers, hun stempel drukten op het leven in dit deel van Limburg. Naast werk verzorgden zij bijvoorbeeld ook huisvestiging, opleiding, sport en ontspanning.

Aan de hand van 35 geillustreerde vragen wordt het werk, maar ook de familiebanden en vrijetijdsbestedingen van de mijnwerker en zijn familie belicht. De lesbrief staat vol met foto's die met duidelijke beschrijvingen de leerling een beeld geven over de steenkolentijd. Aan het eind van de lesbrief staan de antwoorden vermeld. U kunt hier deze lesbrief in goede kwaliteit downloaden. Aan het eind van de lesbrief wordt aangeraden om de film "van kolen en kompels" te bekijken. Deze video is nu ook digitaal op deze website te vinden. 

Veel plezier!

Lesbrief de Steenkolentijd (PDF) 

Deze lesbrief is ontworpen door Continium

  • 17 april 2012
  • Clara Zijlstra

Bekijk ook...