Mijn JuliaKerkrade

Mijn Julia Spoorlijn Schaesberg-Haanrade met op de achtergrond Mijn Laura Foto: Rijckheyt

Locatie: Eygelshoven
Productieperiode: 1926-1974
Totale productie: 31.963.000 ton
Aantal schachten: 2
Diepste schacht: 568 m
Primair kooltype: magerkool 

Oprichting van de mijn Julia (1923)

In 1923 werd aan Laura & Vereeniging concessie verleend voor de ontginning van steenkool in het veld "Eendracht" dat grensde aan de noordoostgrens van het veld Vereeniging. In hetzelfde Koninklijk Besluit werd de grens tussen de concessies Laura, Vereeniging en Eendracht gewijzigd. Deze liep voortaan van noord naar zuid, ongeveer parallel met de Feldbiss storing. Het westelijk veld werd ontgonnen door de mijn Laura en oostelijk veld door de nieuw op te richten mijnzetel "Julia".

De aanleg van deze mijn, die was genoemd naar de echtgenote van oprichter Thijs, begon in 1922. In het gemeentebroek aan de oostzijde van Eygelshoven verrezen twee houten schachtbokken. Het afdiepen door het 217 meter dikke dekterrein vond - net als bij de Laura - plaats met behulp van de bevriesmethode. Verdiepingen werden aangelegd op 303 en 365 meter diepte.

Een moderne steenkolenmijn

De aanleg van de Julia vond plaats volgens een logisch en overzichtelijk concept. Speciale aandacht werd besteed aan de aanblik van het complex, hiervoor werd zelfs een prijsvraag uitgeschreven. De rijk geornamenteerde gebouwen in Belgische stijl zijn altijd een lust voor het oog geweest.

Zowel boven- als ondergronds behoorde de Julia tot de modernste mijnen van Europa. Nieuw was bijvoorbeeld de geautomatiseerde omloop met kettingbanen op de losvloer. Voor het ondergronds transport werd gebruik gemaakt van elektrische locomotieven met bovenleiding. Nieuw en voor de eerste maal in Nederland toegepast waren de ophaalmachines met een dubbelconische trommel. De afvoer in de pijler geschiedde met schudgoten en later ook met rubberen transportbanden.

In 1926 kwamen de eerste kolen boven. Uit enkele cijfers is het geleidelijk in productie komen van de mijn af te lezen. In 1926 werd 42.300 ton gedolven, in 1928 191.000 ton, in 1930 701.600 ton. De totale productie van Laura & Vereeniging bedroeg in dat jaar 1.472.400 ton. De personeelsbezetting was opgelopen tot 4000 man, waarvan 1700 werkzaam waren op de nieuwe mijn.

  • Mijn
  • door Clara Zijlstra

Bekijk ook...

Koempelmis mijn Julia

Koempelmis mijn Julia

  • agenda
  • 22 september 2019
Koempeltreffen in Eygelshoven

Koempeltreffen in Eygelshoven

  • agenda
  • 29 november 2017
Nieuw boek over de Domaniale Mijn

Nieuw boek over de Domaniale Mijn

  • nieuws
  • 2 oktober 2017