De tijdlijn zoals deze op dit moment op de site staat, is een samensmelting uit verscheidene tijdlijnen. Op dit moment bestaat de tijdlijn uit drie historische overzichten. Mocht u zelf punten missen of onvolkomenheden aantreffen, meld deze dan bij ons.

Sociaal Historisch Centrum – Calendarium Mijnbouw

Continium Discovery Centrum Kerkrade – Tijdlijnposter voormalig mijnmuseum Rolduc

Nic Tummers – “Carboonkolonisatie”, een kritische kijk als remedie tegen slordige meepraterij, uit 1966

start date title image description link icon date limit end date importance
1113-01-01 Kalculen, eerste steenkolendagbouw https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1113.jpg In de oudste geschriften (de Annales Rhodenses) van het Land van Rode komt in de jaren 1113, 1114 en 1117 het woord "Kalculen" voor, hetgeen zeer waarschijnlijk duidt op steenkolenontginning in dagbouw. /kalculen-eerste-steenkolendagbouw star_blue.png ma 46
1350-01-01 Opkomst van de stollenbouw, voorloper van... https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1350.schachten.jpg Vanaf 1350 wordt er geen steenkool meer in dagbouw ontgonnen aangezien de aan het daglicht tredende steenkoollagen uitgeput zijn. Men begint met het drijven van "Stollen" vanuit de dalwand van het riviertje de Worm. Tot in de veertiende eeuw bestond de steenkoolwinning in het Wormdal uit dagbouw of oppervlaktebouw, waarbij men gebruik maakte van hak, schop en kruiwagens. Vervolgens dreef men gangen in de dalwanden (stollenbouw), waardoor men in staat was een groter deel van de koollaag te ontginnen. Ongeveer zeventig kleine mijntjes hebben er in het Wormdal gefunctioneerd, meestal met een bezetting van slechts vier tot acht personen (in het algemeen de eigenaar met enkele familieleden). Toen de steenkoollagen boven het niveau van de Worm uitgeput raakten, moest men tenslotte schachten drijven om ook de onder dat niveau gelegen koollagen te kunnen ontginnen.   /opkomst-van-de-stollenbouw-voorloper-van-schachtbouw star_blue.png ma 46
1457-01-01 Mijn "Steinbusch" In 1457 begint de mijn Steinbusch met de ontginning van steenkool /mijn-steinbusch star_blue.png ma 46
1500-01-01 Overgang van stollenbouw naar schachtbouw https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1500.jpg Vanaf 1500 gaat men van “Stollenbouw” over naar “Schachtbouw” om zo de dieper gelegen steenkoollagen te kunnen ontginnen. Hierdoor komt men dieper dan het waterniveau van het riviertje de Worm. Waterafvoer d.m.v. waterafvoergalerijen (zgn. “Adith”) wordt noodzakelijk. Tussen 1400 en 1600 kon iedereen op zijn eigen landgoed steenkool delven. Er zijn momenteel ±260 schachtjes bekend, waarvan men vermoedt dat dit aantal slechts de helft of zelfs minder van het werkelijke aantal is.    /overgang-van-stollenbouw-naar-schachtbouw star_blue.png ma 46
1546-01-01 Erfpenning Vanaf 1546 dient men bij de ondergrondse ontginning van steenkool aan de landeigenaar een vergoeding in natura te betalen, de zgn. erfpenning. De grootte van de pacht hangt af van de dikte, kwaliteit en ligging van de kolenlaag. De mate van wateroverlast, instortingsgevaar e.d. zijn medebepalend.  /erfpenning star_blue.png ma 46
1584-01-01 Eerste melding van schachthond https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1584.jpg In 1584 wordt in de oude oorkondes van de abdij Rolduc voor het eerst melding gemaakt van de schachthond (kolenslede).    /eerste-melding-van-schachthond star_blue.png ma 46
1602-01-01 Aachener Kolenordnung stelt het hebben van een... In 1602 bepaalt de ”Aachener Kolenordnung” (een soort mijnreglement), dat iedere mijn zijn eigen “Adith”, waterafvoergalerij, moet bezitten.    /aachener-kolenordnung-stelt-het-hebben-van-een-adith-verplicht star_blue.png ma 46
1616-01-01 Abt Horpusch plaatst waterrad https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1616.jpg In het jaar 1616 laat abt Horpusch een waterrad in de Worm plaatsen dat zorg ging dragen voor de bemaling van een der mijnen.   /abt-horpusch-plaatst-waterrad star_blue.png ma 46
1650-01-01 "Glück Auf" wordt algemeen gebruik https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1650.jpg Rond 1650 wordt de groet “Glück auf” een algemeen gebruik. Deze groet stamt uit de ertsmijnbouw van Hars en Bohemen en betekent: Ik wens je geluk bij het werk (“dat de kolenlaag zich moge voortzetten en hopelijk nog dikker wordt.) /gl%C3%BCck-auf-wordt-algemeen-gebruik star_blue.png ma 46
1733-01-01 Abt Heyendahl krijgt het recht om onder... https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1733.jpg In 1733 verkrijgt de abt Heyendahl van de Keizerlijk-Koninklijke regering te Brussel het recht om onder alle gemeentegronden en openbare wegen in het gebied van de bank van Kerkrade gangen aan te leggen om het water af te voeren en kolen te ontginnen. Tot 1771 zal de abdij voor de aanleg 669.316 francs uitgeven, hoofdzakelijk voor de aanleg van watergalerijen, waterraderen om de pompen aan te drijven en luchtschachten. Tot 1778 heeft men vijf waterafvoergalerijen gedreven van gemiddeld 2,5 kilometer lang. Bovendien wordt om de 500 meter een luchtschacht aangelegd.    /abt-heyendahl-krijgt-het-recht-om-onder-gemeentegronden-kolen-te-ontginnen star_blue.png ma 46
1741-01-01 Abdij neemt kolenwinning zelf in de hand https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1741.jpg In 1741 neemt de abdij de kolenwinning zelf ter hand. De concessie is 913 ha groot en er zijn ±800 mijnwerkers in dienst, die worden uitbetaald in o.a. eigen gebrouwen bier.  /abdij-neemt-kolenwinning-zelf-de-hand star_blue.png ma 46
1750-01-01 Opkomst gebruik van kolenkachels en ontginning... https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1750.jpg Vanaf ±1750 is er een opkomst in het gebruik van kolenkachels. Dit betreft echter alleen de kloosters en de armere bevolking. Hout is in die dagen een schaarse (en dus dure) brandstof, die alleen hogere beambten konden betalen. De gehele mijnbouw in het Wormbekken wordt op nog vrij primitieve wijze bedreven. Dit blijkt uit het feit dat pas in 1750 buskruit toegepast werd voor het drijven van galerijen in vast gesteente.    /opkomst-gebruik-van-kolenkachels-en-ontginning-wordt-makkelijker-door-gebruik-buskruit star_blue.png ma 46
1770-01-01 32 doden opgetekend in een periode van 36 jaar Tussen 1760 en 1796 worden 32 doden van het mijnwerk van de abdij Rolduc opgetekend.  /32-doden-opgetekend-een-periode-van-36-jaar star_blue.png ma 46
1776-01-01 Sociaal vangnet ontstaat in de mijnbouw In het geval van ziekte ontvangen mijnwerkers “ziekengeld” dat de helft van het loon bedraagt. De abdij als werkgever springt financieel ook in de bres voor overgebleven gezinsleden bij een dodelijk ongeluk in de mijnen. /sociaal-vangnet-ontstaat-de-mijnbouw star_blue.png ma 46
1777-01-01 Rosraden worden in gebruik genomen https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1777.gif Vanaf 1777 worden rosraden in gebruik genomen. Met paarden worden pompen aangedreven die de mijn watervrij moeten houden. Ook een waterrad in de rivier de Worm wordt voor afvoer van water gebruikt, men dacht zelfs aan de aanschaf van een stoommachine (“machine à feu”). Deze kon echter niet aangedreven worden, aangezien de eigen gedolven kolen niet geschikt waren voor het gebruikt in de stoomketel.   /rosraden-worden-gebruik-genomen star_blue.png ma 46
1793-01-01 De productie stijgt In 1793 zijn er vijf schachten in gebruik en wordt er een jaarproductie behaald van 53.000 ton, voor die tijd erg veel.  /de-productie-stijgt star_blue.png ma 46
1796-01-01 Mijnen worden onteigend door de Fransen Met de inval van de Fransen worden de abdijmijnen in 1796 onteigend, en komen de mijnen “Mines Domanialis”, onder Frans beheer. /mijnen-worden-onteigend-door-de-fransen star_blue.png ma 46
1796-01-01 Fransen onteigenen abdijmijnen https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1796.jpg Met de inval van de Fransen worden de abdijmijnen in 1796 onteigend, en komen de mijnen “Mines Domanialis”, onder Frans beheer.   /fransen-onteigenen-abdijmijnen star_blue.png ma 46
1813-01-01 Kinderen krijgen een arbeidsverbod en de eerste... https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/kinderarbeid.png Voor kinderen onder 10 jaar wordt een arbeidsverbod ingesteld. Met de val van Napoleon in 1813 komen de “Mines Domanialis” in bezit van de Nederlandse staat en zijn daarmee de eerste Staatsmijn tot 1846.    /kinderen-krijgen-een-arbeidsverbod-en-de-eerste-staatsmijn-een-feit star_blue.png ma 46
1816-01-01 Uitvinding van de Davy lamp https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1816.gif In 1816 vindt de Engelsman Davy de mijnlamp uit waarmee het mijngas (CH4) kan waarnemen.    /uitvinding-van-de-davy-lamp star_blue.png ma 46
1823-01-01 Stoommachines doen hun intrede In het jaar 1823 wordt op de Domaniale mijn een stoompompinstallatie en een stoomophaalinstalatie geplaatst.  /stoommachines-doen-hun-intrede star_blue.png ma 46
1846-01-01 De Nederlandse staat verkoopt de Domaniale mijn De Nederlandse staat verkoopt in 1846 de Domaniale mijn aan de Aken-Maastrichtse spoorweg Mij die al in 1846 begonnen is met de aanleg van deze spoorlijn, die een zijtak zal krijgen naar Kerkrade.  /de-nederlandse-staat-verkoopt-de-domaniale-mijn star_blue.png ma 46
1866-01-01 Paarden worden ingezet voor vervoer kolenwagens https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1866.gif In 1866 worden op de Domaniale mijn voor het eerst paarden ondergronds ingezet voor het vervoer van kolenwagens.  /paarden-worden-ingezet-voor-vervoer-kolenwagens star_blue.png ma 46
1870-01-01 Vrouwen krijgen een werkverbod in de mijn Vanaf 1870 is het ook voor vrouwen verboden om nog in dienst van een mijnbedrijf te werken /vrouwen-krijgen-een-werkverbod-de-mijn star_blue.png ma 46
1880-01-01 Wolfsche benzinelamp doet zijn intrede https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1880.jpg In 1880 doet de “Wolfsche benzinelamp” zijn intrede. Deze is in tegenstelling tot de “Davy”-lamp middels een ingebouwde ontsteker ondergronds aan te maken. Daarnaast zorgt de glazen cilinder van deze lamp ervoor, dat de vlam niet meer naar buiten kan slaan.    /wolfsche-benzinelamp-doet-zijn-intrede star_blue.png ma 46
1893-10-01 Begin moderne steenkolenmijnbouw Limburg Op 1 oktober 1883 wordt een begin gemaakt met het afdiepen van de eerste schacht van de Oranje Nassau I te Heerlen. Dit mag gezien worden als het begin van de moderne steenkolenmijnbouw in Limburg.   /begin-moderne-steenkolenmijnbouw-limburg star_blue.png ma 46
1894-01-01 De Domaniale mijn groeit In 1894 zijn er in de Domaniale mijn 9 paarden ondergronds. 68% van de kolen wordt ontgonnen in “room and pillar”-bouw, 32% in galerijbouw.   /de-domaniale-mijn-groeit star_blue.png ma 46
1900-06-24 De Wet tot Staatsexploitatie van Steenkoolmijnen... De Wet tot Staatsexploitatie van Steenkoolmijnen aangenomen (24 juni). Limburg heeft tot dan toe alleen particuliere mijnbedrijven binnen zijn grenzen: in Kerkrade de Domaniale Mijn en de mijn Neuprick en in Heerlen de Oranje-Nassau Mijn I (tezamen ruim elfhonderd werknemers). Laatstgenoemde mijn was net een jaar bezig met produceren. /de-wet-tot-staatsexploitatie-van-steenkoolmijnen-aangenomen star_blue.png ma 46
1902-01-01 Productiestart van de mijn Willem-Sophia De particuliere mijn Willem-Sophia te Spekholzerheide wordt in productie genomen. De aanleg heeft vier jaar geduurd. /productiestart-van-de-mijn-willem-sophia star_blue.png ma 46
1902-01-01 Oprichting Staatsmijnen Oprichting van de Staatsmijnen. H.J.E. Wenckebach is de eerste directeur. /oprichting-staatsmijnen star_blue.png ma 46
1902-01-01 Oprichting van De Nieuwe Limburgse Koerier Oprichting van De Nieuwe Limburger Koerier, een krant die om de twee dagen verschijnt te Heerlen. /oprichting-van-de-nieuwe-limburgse-koerier star_blue.png ma 46
1904-09-01 Mijn Neuprick sluit haar deuren https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1904.jpg De mijn Neuprick te Kerkrade staakt op 1 september definitief met de productie na een enorme ondergrondse waterdoorbraak.   /mijn-neuprick-sluit-haar-deuren star_blue.png ma 46
1904-01-01 Oprichting van de Vereniging Gezamenlijke... Oprichting van de Vereniging Gezamenlijke Steenkolenmijnen Limburg. Deze belangenvereniging van werkgevers in het mijnbedrijf zou tot het einde van de mijnbouw in Limburg (1975) blijven functioneren. /oprichting-van-de-vereniging-gezamenlijke-steenkolenmijnen-limburg star_blue.png ma 46
1904-03-01 Opening Limburgse arbeidsbeurs De eerste Limburgse arbeidsbeurs, gevestigd te Maastricht, begint met zijn werkzaamheden (1 maart). /opening-limburgse-arbeidsbeurs star_blue.png ma 46
1906-01-01 Staatsmijn Wilhelmina start productie https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1906.jpg De Staatsmijn Wilhelmina in Schaesberg start de productie.   /staatsmijn-wilhelmina-start-productie star_blue.png ma 46
1906-04-05 Spoorwegverbinding geopend Een spoorwegverbinding tussen de mijn Wilhelmina en Heerlen wordt in gebruik genomen (5 april). /spoorwegverbinding-geopend star_blue.png ma 46
1906-01-01 De ON II start productie In de Oranje-Nassau Mijn II te Schaesberg worden de eerste kolen gedolven. /de-ii-start-productie star_blue.png ma 46
1907-10-20 Oprichting van de ABCM Oprichting van de Algemeene Bond van Christelijke Mijnwerkers (ABCM) als opvolger van de Centrale Bond van RK Mijnwerkersvereenigingen in Limburg (20 oktober). Het episcopaat gedoogt voorlopig het interconfessionele karakter van de bond, die toegankelijk is voor katholieke én protestantse mijnwerkers. Mgr. Poels wordt geestelijk adviseur. /oprichting-van-de-abcm star_blue.png ma 46
1907-01-01 Schacht Nulland verrijst en mijn Laura&... https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1907.jpg   In Kerkrade verrijst de schacht Nulland, een luchtschacht van de Domaniale Mijn; tegenwoordig een monument van industrieel erfgoed.De particuliere mijn Laura & Vereniging, eigendom van de Belgische Société Anonyme des charbonnages réunis `Laura en Vereeniging', te Eygelshoven begint te produceren.     /schacht-nulland-verrijst-en-mijn-lauravereniging-start-productie star_blue.png ma 46
1907-02-11 Kapelaan Petrus Joseph Savelberg overlijdt Overlijden van kapelaan Petrus Joseph Savelberg uit Heerlen, stichter van de Kleine Zusters en Broeders van de H. Jozef, een congregatie die zich toelegde op de verpleging van zieken en zwakzinnigen. /kapelaan-petrus-joseph-savelberg-overlijdt star_blue.png ma 46
1909-08-08 Oprichting ANMB In Heerlen wordt de (socialistische) Algemene Nederlandse Mijnwerkersbond (ANMB) opgericht (8 augustus). /oprichting-anmb star_blue.png ma 46
1909-09-03 Oprichting N.V. Maatschappij tot Verkoop van den... Oprichting van de N.V. Maatschappij tot Verkoop van den Electrischen Stroom der Staatsmijnen in Limburg, kortweg Stroomverkoop-Maatschappij (3 september). Een jaar later begint de SVM vanaf de Staatsmijn Wilhelmina stroom te leveren aan de stad Maastricht. /oprichting-nv-maatschappij-tot-verkoop-van-den-electrischen-stroom-der-staatsmijnen-limburg star_blue.png ma 46
1909-09-24 Priester dr. Henri Andreas Poels benoemd tot... https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1910.gif De priester dr. Henri Andreas Poels (1868-1948), een welgestelde boerenzoon uit Venray, wordt door de bisschop benoemd tot aalmoezenier van sociale werken in de mijnstreek (24 september). Het maatschappelijk leven in Limburg wordt door Poels en de zijnen volgens een strak katholiek hiërarchisch-klerikaal model georganiseerd.   /priester-dr-henri-andreas-poels-benoemd-tot-aalmoezenier star_blue.png ma 46
1910-01-15 Oprichting Limburgse Groene Kruis https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1910.%20groene%20kruis.jpg Oprichting van het Limburgse Groene Kruis, een initiatief van jhr. mr. Charles Ruijs de Beerenbrouck, zoon van de gouverneur (15 januari). Op het gebied van openbare hygiëne, gezondheidsvoorlichting en -opvoeding en de verpleging van zieken is er nog heel wat te verbeteren.   /oprichting-limburgse-groene-kruis star_blue.png ma 46
1910-01-01 Troelstra spreekt in Heerlen De socialistische voorman Troelstra spreekt in Heerlen voor een gezelschap van circa vijfhonderd toehoorders. Het ledental van de ANMB groeit aan tot ruim duizend.   /troelstra-spreekt-heerlen star_blue.png ma 46
1910-01-01 De eerste elektriciteitsvoorzieningen Uit 1910 dateren de eerste elektriciteitsvoorzieningen door de Staatsmijnen. /de-eerste-elektriciteitsvoorzieningen star_blue.png ma 46
1911-12-10 Oprichting Limburgse RK Werkliedenbond Totstandkoming van de Limburgsche RK Werkliedenbond door fusie van de Limburgsche Volksbond en de bond van RK Mijnwerkersvereenigingen (10 december). Eerste voorzitter is Andries Vliegen (1864-1950), meubelmaker te Gulpen. Secretaris wordt de typograaf Henri Hermans (1874-1949) uit Maastricht. Poels wordt bondsadviseur. /oprichting-limburgse-rk-werkliedenbond star_blue.png ma 46
1911-07-03 Oprichting Ons Limburg Om de woningnood in de Mijnstreek te bestrijden richt Poels met steun van de Staatsmijnen Ons Limburg op, een overkoepelend orgaan voor de lokale woningbouwverenigingen (3 juli).   /oprichting-ons-limburg star_blue.png ma 46
1911-01-01 Oprichting N.V. Tijdig en Limburgse Arbeidsbeurs Om de woningbouwverenigingen in de zich snel ontwikkelende Mijnstreek aan goedkope bouwgrond te helpen, richt Poels de bouwgrondmaatschappij N.V. Tijdig op. Oprichting van de Arbeidsbeurs voor de Limburgsche Mijnstreek (januari). /oprichting-nv-tijdig-en-limburgse-arbeidsbeurs star_blue.png ma 46
1911-12-31 Twee Sittardse nieuws- en advertentiebladen... De twee Sittardse nieuws- en advertentiebladen, Limburg en De Limburgsche Aankondiger, verschijnen voor het laatst (31 december). /twee-sittardse-nieuws-en-advertentiebladen-houden-op-te-bestaan star_blue.png ma 46
1913-01-01 Oprichting van de vereniging Roomsch Katholieke... https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1913.jpg Oprichting van de vereniging Roomsch Katholieke Limburgsche Middenstand, de standsorganisatie voor katholieke middenstanders (maart). Deze vereniging is opvolger van De Hanze, die dateert uit 1902. Tegelijk met een ambachtsschool wordt in Heerlen een mijnschool gesticht voor de opleiding van toezichthoudend personeel. Opening van de RK Kweekschool voor Vroedvrouwen te Heerlen (februari). Eerste directeur van de school annex verloskundige kliniek is de vrouwenarts Clemens Meuleman (1871-1932).   /oprichting-van-de-vereniging-roomsch-katholieke-limburgse-middenstand-mijnschool-en-rk-kweekschool-v star_blue.png ma 46
1913-01-01 Spoorwegtraject Eindhoven-Weert voltooid Het spoorwegtraject Eindhoven-Weert is voltooid. De Zuid-Limburgse kolenbekkens staan nu in directe verbinding met het westen van het land.   /spoorwegtraject-eindhoven-weert-voltooid star_blue.png ma 46
1914-08-04 Begin Eerste Wereldoorlog Begin van de Eerste Wereldoorlog. Bij Gemmenich, vlakbij het Drielandenpunt, overschrijden Duitse troepen de Belgische grens (4 augustus). Nederland blijft neutraal. Ruim honderdduizend Belgen zoeken een veilig heenkomen in Nederlands Limburg. De meerderheid keert binnen een jaar terug naar huis, behalve de gevluchte Belgische soldaten. Zij blijven geïnterneerd, bijvoorbeeld in kamp Treebeek bij Hoensbroek. Een deel wordt tewerkgesteld in de Limburgse mijnen. Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog wordt de invoer van buitenlandse steenkool ernstig belemmerd. De prijzen stijgen sterk. De Limburgse mijnen, tot dan toe goed voor circa 20 procent van in de binnenlandse steenkoolbehoefte, lukt het de productie in de jaren 1914-1921 te verdubbelen.   /begin-eerste-wereldoorlog star_blue.png ma 46
1914-03-28 Mgr. Josephus Antonius Schrijnen benoemd tot... Mgr. Josephus Antonius Schrijnen (1861-1932) benoemd tot bisschop van Roermond (28 maart). /mgr-josephus-antonius-schrijnen-benoemd-tot-bisschop-van-roermond star_blue.png ma 46
1914-01-01 Productiestart Staatsmijn Emma De Staatsmijn Emma in Hoensbroek komt in bedrijf (1 januari). Via een eigen spoorverbinding met Nuth (in 1910 gereedgekomen) krijgt de mijn een aansluiting op de spoorlijn Sittard-Heerlen. /productiestart-staatsmijn-emma star_blue.png ma 46
1914-01-01 Rechtstreekse verbinding tussen Maastricht en... De spoorlijn Heerlen-Schin op Geul opengesteld voor het reizigersverkeer (1 november). In Schin op Geul sluit de lijn aan op de lijn Maastricht-Aken, zodat er nu een rechtstreekse verbinding is tussen Maastricht en Heerlen. /rechtstreekse-verbinding-tussen-maastricht-en-heerlen star_blue.png ma 46
1914-01-01 Novelle "Onder den rook der mijn" wordt... https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1914.onder%20den%20rook%20der%20mijn.jpg Felix Rutten (1882-1971), schrijver van gedichten, novellen, reisverhalen en toneelwerk, publiceert Onder den rook der mijn. Deze novelle markeert de geboorte van het Limburgs zelfbewustzijn.   /novelle-onder-den-rook-der-mijn-wordt-uitgegeven star_blue.png ma 46
1915-01-01 Nederland tijdens de Eerste Wereld Oorlog Langs de Nieuwstraat in Kerkrade wordt een afscheiding geplaatst die Duitse soldaten ervan moet weerhouden te deserteren naar Nederland.   /nederland-tijdens-de-eerste-wereld-oorlog star_blue.png ma 46
1915-10-01 Loonactie onder mijnwerkers Loonactie onder de mijnwerkers (oktober). Dr. Poels, intussen hoofdaalmoezenier geworden, bemiddelt tussen vakbonden en werkgevers. De contacten tussen de sociale organisaties in de mijnstreek en de directies van de mijnen worden daarmee geïnstitutionaliseerd. /loonactie-onder-mijnwerkers star_blue.png ma 46
1915-01-01 Uitbreiding van de staatsmijn Wilhelmina https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1915.jpg Uitbreiding van de Staatsmijn Wilhelmina in Schaesberg met een briketfabriek.   /uitbreiding-van-de-staatsmijn-wilhelmina star_blue.png ma 46
1915-05-02 Opening van "Ons Thuis" gezellenhuis https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1915.ons%20thuis.jpg Opening van het eerste Limburgse gezellenhuis Ons Thuis in Heerlen, bestemd voor de huisvesting van jonge alleenstaande arbeiders. Tussen 1917 en 1921 volgen meer van zulke huizen, die praktisch allemaal worden beheerd door de vereniging Het Goede Kosthuis, op 2 mei in het leven geroepen door dr. Poels.   /opening-van-ons-thuis-gezellenhuis star_blue.png ma 46
1916-06-16 Eerste arbeider in de Provinciale Staten https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1916.jpg Voor het eerst wordt een arbeider in de Provinciale Staten gekozen: Jos Maenen (1888-1972), schilder bij de Staatsmijn Wilhelmina en vrijgesteld medewerker van de RK Werkliedenbond (16 juni). Er bestaat nog geen algemeen kiesrecht, maar Maenen heeft in zijn kiesdistrict (Heerlen) ook honderden sympathisanten onder de burgerij. De Kerkraadse Courant en het te Sittard verschijnende dagblad Het Zuiden vinden het een schande dat een arbeider het tot volksvertegenwoordiger kan schoppen.   /eerste-arbeider-de-provinciale-staten star_blue.png ma 46
1917-01-01 ON III en Staatsmijn Hendrik in productie genomen In Heerlen komt de Oranje-Nassau Mijn III in bedrijf, speciaal gericht op het delven van vetkolen, geschikt voor cokesfabrikage. De Staatsmijn Hendrik in Brunssum in productie genomen. /iii-en-staatsmijn-hendrik-productie-genomen star_blue.png ma 46
1917-09-22 Opkomst van bruinkoolwinning in Zuid-Limburg https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1917.jpg Opkomst van de bruinkoolwinning in Zuid-Limburg. Twee N.V.'s zijn op dat gebied actief: Bergerode, Maatschappij tot Exploitatie van Mineralen te Brunssum, opgericht in 1911 en de Maatschappij tot Exploitatie van Bruinkoolvelden Carisborg (opgericht 22 september 1917). De eerste bruinkoolontginningen vindt plaats in de voormalige bruinkoolgroeve “Carisborg” bij Treebeek. Zowel tijdens de Eerste als de Tweede Wereldoorlog vreest men een tekort aan steenkool. Redenen genoeg om de bruinkoolwinning ter hand te nemen daar:1 bruinkool het gat in de energiebehoefte kan dekken2 bruinkool relatief eenvoudig gewonnen kan worden (dagbouw)3 er geen verdere bewerking na winning noodzakelijk is (uitgezonderd de persing tot briketten). Van 1917 tot 1919 wordt ±5.000.000 ton bruinkool gedolven. Aanvraag NV Louise Groeve vergunning voor winning bruinkool in dagbouw op de Graetheide. Exploitatie tot maart 1921. Totale productie 677.406 ton.     /opkomst-van-bruinkoolwinning-zuid-limburg star_blue.png ma 46
1917-01-01 Oprichting bedrijfsgeneeskundige dienst De Staatsmijnen en de Oranje-Nassaumijnen richten gezamenlijk een bedrijfsgeneeskundige dienst op. /oprichting-bedrijfsgeneeskundige-dienst star_blue.png ma 46
1917-06-01 Mijnwerkersstaking De ondergrondse arbeiders in de mijnindustrie gaan voor een week in staking voor een hoger loon (juni). De kosten van levensonderhoud zijn door de oorlog enorm gestegen. In Heerlen gaan de kompels massaal de straat op om te laten zien dat het menens is. De Christelijke Mijnwerkersbond houdt zich overigens afzijdig. /mijnwerkersstaking star_blue.png ma 46
1918-01-01 Protestantse mijnwerkers scheiden zich af van de... https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1918.jpg De protestantse mijnwerkers scheiden zich af van de Algemeene Bond van Christelijke Mijnwerkers. Later (1926) verandert die haar naam in Nederlandse RK Mijnwerkersbond (NKMB). Het orgaan heette De Mijnwerker.   /protestantse-mijnwerkers-scheiden-zich-af-van-de-abcm star_blue.png ma 46
1918-01-01 Stoomtramlijn in gebruik voor vervoer mijnwerkers De Staatsmijnen nemen een vijf kilometer lange stoomtramlijn tussen Heerlen en Hoensbroek in gebruik voor het vervoer van arbeiders van en naar de mijnzetels Oranje-Nassau I en III en de Staatsmijn Emma. /stoomtramlijn-gebruik-voor-vervoer-mijnwerkers star_blue.png ma 46
1918-10-10 Staking in bruinkoolontginning Staking bij de bruinkoolonderneming van de N.V. Bergerode in Graetheide onder aanvoering van J.H. Elfers, voorzitter van de Algemene Nederlandse Mijnwerkers Bond. Na onbetekenende tegemoetkomingen aan de eisen van de arbeiders, gaan zij op 10 oktober weer aan het werk. /staking-bruinkoolontginning star_blue.png ma 46
1918-10-01 Het Limburgsch Dagblad verschijnt voor het eerst https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1918.limburgsch%20dagblad.jpg In Heerlen verschijnt in oktober het eerste nummer van het Limburgsch Dagblad, een katholiek dagblad voor de mijnstreek. Dit is de opvolger van De Nieuwe Limburger Koerier.   /het-limburgsch-dagblad-verschijnt-voor-het-eerst star_blue.png ma 46
1919-01-01 Productiestart cokesfabriek Staatsmijn Emma https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1919.jpg De cokesfabriek op het terrein van de Staatsmijn Emma in Hoensbroek wordt in bedrijf genomen.   /productiestart-cokesfabriek-staatsmijn-emma star_blue.png ma 46
1919-08-01 Oprichting AMF Oprichting van het Algemeen Mijnwerkers Fonds (AMF). Het fonds verzekert mijnwerkers van een uitkering in geval van ziekte, invaliditeit of overlijden. De uitkeringen zijn echter zo laag dat Laura en Vereniging aan haar gepensioneerden een extra uitkering verstrekt.   /oprichting-amf star_blue.png ma 46
1920-01-01 Heerlen als "Boomtown" De bevolking in de Mijnstreek is in twintig jaar tijd explosief gegroeid. Een typische `boomtown' is Heerlen: van vijfduizend inwoners in 1900 naar meer dan 32 duizend in 1920. De groeiende bevolking wordt gehuisvest in mijnwerkerskolonies als Treebeek, destijds de grootste arbeiderswijk in Nederland. /heerlen-als-boomtown star_blue.png ma 46
1920-01-01 Oprichting van het tehuis Overbunde https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1920.jpg Met steun van het Algemeen Mijnwerkersfonds wordt in Bunde het tehuis Overbunde ingericht voor de opvang van mijnwerkerskinderen met gezondheidsklachten.   /oprichting-van-het-tehuis-overbunde star_blue.png ma 46
1921-01-01 Het aantal mijnwerkers stijgt Het aantal arbeiders werkzaam in de mijnindustrie is gestegen van 10 duizend in 1914 tot 25 duizend in 1921. Gezamenlijk produceren zij 3,9 miljoen ton steenkool per jaar. /het-aantal-mijnwerkers-stijgt star_blue.png ma 46
1921-02-15 Oprichting van de N.V. Limburgse Tramweg... Oprichting van de N.V. Limburgse Tramweg Maatschappij te Roermond (15 februari). De LTM voorziet het midden en het zuiden van de provincie van een adequaat tramnet.   /oprichting-van-de-nv-limburgse-tramweg-maatschappij star_blue.png ma 46
1921-01-01 Staatsmijn Emma gaat cokesovengas leveren https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/cokesovens1921.jpg De Staatsmijn Emma in Hoensbroek start met de levering van cokesovengas aan de stad Sittard. Dit wordt verkregen door steenkoolsoorten met een hoog gasgehalte onder afsluiting van lucht te verhitten.    /staatsmijn-emma-gaat-cokesovengas-leveren star_blue.png ma 46
1921-08-01 Mijnwerkersstaking in de Domaniale Mijn In de Domaniale Mijn te Kerkrade breekt een staking uit (1 augustus). Hij duurt zeven weken, de langste mijnwerkersstaking in de Limburgse geschiedenis. Ondanks een bisschoppelijk verbod werken rooms-katholiek en sociaal-democratisch georganiseerde arbeiders hecht samen. /mijnwerkersstaking-de-domaniale-mijn star_blue.png ma 46
1921-09-17 De eerste "De Limburger" rolt van de... In Sittard rolt het eerste exemplaar van het provinciaal nieuwsblad De Limburger van de persen (17 september). De krant zou later (1936) worden overgenomen door het Limburgs Dagblad.   /de-eerste-de-limburger-rolt-van-de-pers star_blue.png ma 46
1923-10-27 Nieuwe tramlijn tussen Heerlen en Sittard De LTM opent op 27 oktober de elektrische tramlijn van Heerlen naar Sittard, met een aftakking (vanaf maart 1924), lopende van de Staatsmijn Emma tot aan Brunssum. De lijn blijft tot 1949 in gebruik.   /nieuwe-tramlijn-tussen-heerlen-en-sittard star_blue.png ma 46
1923-05-01 Oprichting AZF Oprichting van het Algemeen Ziekenfonds voor de Mijnstreek (1 mei).   /oprichting-azf star_blue.png ma 46
1925-03-12 Oprichting Limburgse Liga Oprichting van de Limburgse Liga, een vereniging die de toenemende `Hollandse' invloed op Limburg probeert tegen te gaan (12 maart). Initiatiefnemer was Jules Schaepkens van Riemst. Politieke en kerkelijke leiders in Limburg, met name Mgr. Poels, nemen afstand van deze regionalistische stroming. /oprichting-limburgse-liga star_blue.png ma 46
1925-08-14 Nieuwe tramlijn tussen Heerlen en Kerkrade De LTM opent een volledig geëlektrificeerde tramlijn van Heerlen naar Kerkrade (14 augustus). Op 13 mei 1950 gestaakt. /nieuwe-tramlijn-tussen-heerlen-en-kerkrade star_blue.png ma 46
1926-01-01 Productiestart Staatsmijn Maurits https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1926.jpg In Geleen wordt de vierde en tevens grootste mijnzetel van de Staatsmijnen, de Maurits, officieel in exploitatie genomen (1 januari).   /productiestart-staatsmijn-maurits star_blue.png ma 46
1926-01-01 Productiestart mijn Julia https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/Werken%20Mijn%20Julia%20fl.jpg In het noordoostelijke deel van hun concessie te Eygelshoven neemt de Société Anonyme des charbonnages réunis `Laura en Vereeniging' een nieuw mijnbedrijf in productie, de mijn Julia.   /productiestart-mijn-julia star_blue.png ma 46
1928-01-01 Productiestart ON IV De Oranje-Nassaumijn IV is gereed voor productie van steenkool. /productiestart-iv star_blue.png ma 46
1927-01-01 Het FSI voert de regeling Werkverschaffing voor... Het Fonds voor Sociale Instellingen, opgericht in 1918, wordt belast met de uitvoering van de regeling Werkverschaffing voor Invalide Mijnwerkers. /het-fsi-voert-de-regeling-werkverschaffing-voor-invalide-mijnwerkers-uit star_blue.png ma 46
1927-01-01 De eerste ambulance in Sittard https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1927.jpg Op aandringen van het Algemeen Mijnwerkers Fonds schaft het Sittardse ziekenhuis een ambulance aan.   /de-eerste-ambulance-sittard star_blue.png ma 46
1928-07-13 Mijnramp in Staatsmijn Hendrik https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1928.jpg Bij een ondergrondse gasontploffing in de Staatsmijn Hendrik komen dertien kompels om het leven (13 juli).   /mijnramp-staatsmijn-hendrik star_blue.png ma 46
1928-01-01 Oprichting arbeidsbeurs in Sittard Oprichting van de arbeidsbeurs voor het district Sittard.   /oprichting-arbeidsbeurs-sittard star_blue.png ma 46
1929-10-22 Opening van het Wessem-Nederweert Kanaal https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1929.jpg Het zeventien kilometer lange Kanaal Wessem-Nederweert wordt officieel geopend (22 oktober).   /opening-van-het-wessem-nederweert-kanaal star_blue.png ma 46
1929-01-01 Mijngas zorgt voor kunstmest Op het Sittardse deel van de Graetheide verrees het Stikstofbindingsbedrijf dat met behulp van waterstof uit het gas van de cokesfabriek Maurits ammoniak maakte, de grondstof voor vele soorten kunstmest. Het was het eerste chemische bedrijf van het huidige wereldconcern DSM. /mijngas-zorgt-voor-kunstmest star_blue.png ma 46
1930-01-01 Heerlen groeit door Limburg telt circa 560 duizend inwoners; een verdubbeling ten opzichte van het jaar 1900. Daar zijn ook veel nieuwkomers bij. Ruim 22 procent van de Limburgse bevolking was geboren in een andere provincie of kwam uit het buitenland. In 1900 kwam nog geen 12 procent van buiten Limburg. /heerlen-groeit-door star_blue.png ma 46
1930-01-01 Oprichting PLEM Oprichting van de N.V. Provinciale Limburgse Electriciteits Maatschappij, een openbaar nutsbedrijf dat voor heel Limburg transport, verkoop en distributie van elektriciteit verzorgt. De stroom komt hoofdzakelijk van de mijncentrales. Eerste directeur is prof. Gelissen, die met een onderbreking van 1933-1937 deze functie tot 1966 blijft vervullen. /oprichting-plem star_blue.png ma 46
1930-12-11 Mijnwerker ontdekt sarcofaag https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1930.jpg Bij graafwerk op zijn terrein doet de mijnwerker A. Wierts uit Simpelveld de vondst van zijn leven: een stenen kist (sarcofaag) die had gediend als graf voor een rijke Romeinse dame (11 december).   /mijnwerker-ontdekt-sarcofaag star_blue.png ma 46
1930-01-01 S.B.B produceert eerste kunstmest In 1930 produceert het stikstofbindingsbedrijf (S.B.B.) de eerste kunstmest. /sbb-produceert-eerste-kunstmest star_blue.png ma 46
1931-01-01 Mijncrisis Ook de mijnstreek door de crisis getroffen. De mijndirecties wentelen de gevolgen vooral af op buitenlandse arbeiders die massaal worden ontslagen. Mijnwerkers die hun baan mogen houden, moeten harder werken voor minder geld. /mijncrisis star_blue.png ma 46
1934-01-01 Houten stutten worden langzaamaan vervangen https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1934.jpg De eerste metalen stutten worden ondergronds in gebruik genomen. /houten-stutten-worden-langzaamaan-vervangen star_blue.png ma 46
1935-09-16 Juliana Kanaal geopend https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1935.jpg Op 16 september officiële opening door Prinses Juliana van het naar haar genoemde kanaal dat van groot belang was voor de afvoer van kolen. /juliana-kanaal-geopend star_blue.png ma 46
1936-01-01 Werkgelegenheid herstelt zich De werkgelegenheid in de mijnstreek herstelt zich, mede doordat veel Limburgse pendelarbeiders werk vinden in Duitsland en België. /werkgelegenheid-hersteld-zich star_blue.png ma 46
1937-01-01 Productie in 1937 Met een ondergrondse bezetting van 44.193 personen wordt 2.803.00 ton steenkool gedolven.  /productie-1937 star_blue.png ma 46
1938-01-01 Het mijnwerkersvervoer wordt geconcentreerd https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1938.jpg Het mijnwerkersvervoer, tot dusver verzorgd door 34 kleinere ondernemingen, wordt geconcentreerd in drie nieuwe N.V.'s: de N.V. Verenigd Arbeidersvervoer (VAV), voor het vervoer van en naar alle mijnen met uitzondering van de Staatsmijn Maurits, de N.V. Zuidlimburgse Autobusdiensten, voor het vervoer van en naar de Maurits vanuit de plaatsen ten zuiden van deze mijnzetel en de N.V. Middenlimburgse Autobus Diensten, voor het vervoer van en naar de Maurits vanuit de plaatsen gelegen ten noorden van dit mijnbedrijf.   /het-mijnwerkersvervoer-wordt-geconcentreerd star_blue.png ma 46
1938-01-01 Silicose wordt erkend https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1938.silicose.jpg Nederland erkent, jaren later dan Duitsland en België, silicose als beroepsziekte van mijnwerkers. Van 1938 tot 1948 overleden 110 mijnwerkers aan silicose.  /silicose-wordt-erkend star_blue.png ma 46
1939-01-01 Productie in 1939 Er zijn 33.278 mensen bij de Limburgse mijnindustrie werkzaam, waarvan 19.139 ondergronds. Dit zijn bijna 11.000 medewerkers minder dan in 1937  /productie-1939 star_blue.png ma 46
1942-10-05 Luchtaanval Geleen https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1942.jpg Lutterade-Geleen getroffen door een luchtaanval. /luchtaanval-geleen star_blue.png ma 46
1943-04-29 April-mei stakingen https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1943.jpg Alle manschappen van leger en vloot moeten in krijgsgevangenschap terugkeren, om in de Duitse oorlogsindustrie te werk te worden gesteld. Uit protest breken er stakingen uit, zo ook in de Mijnstreek (29 april). Zeven Limburgse stakers ter dood veroordeeld en in een heidegebied, even ten noorden van Venlo, geëxecuteerd (2 mei). De april-mei staking wordt gebroken.   /april-mei-stakingen star_blue.png ma 46
1944-09-23 Oprichting ABWM In Treebeek wordt de Algemene Bond van Werkers in het Mijnbedrijf (ABWM) opgericht (23 september). Binnen enkele weken telde deze eenheidsvakbond, die openstond voor mijnwerkers van alle gezindten en politieke overtuigingen, circa 12 duizend leden. Als in 1946 de katholieke clerus het lidmaatschap van deze bond verboden verklaart voor katholieke mijnwerkers, loopt het ledenaantal snel terug. /oprichting-abwm star_blue.png ma 46
1944-01-01 Laatste paarden worden bovengronds gehaald De laatste paarden worden bovengronds gehaald S.M. Emma. Vanaf 1914 zijn al de eerste persluchtlocomotieven in gebruik en vanaf 1935 de eerste diesellocomotieven. /laatste-paarden-worden-bovengronds-gehaald star_blue.png ma 46
1945-06-01 Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie wordt... Invoering van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, te beginnen in het mijnbouwbedrijf. /publiekrechtelijke-bedrijfsorganisatie-wordt-ingevoerd star_blue.png ma 46
1945-01-01 Oprichting OVS https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1945.jpg Oprichting van de Ondergrondse Vakschool der Staatsmijnen (OVS).   /oprichting-ovs star_blue.png ma 46
1945-01-01 Jos Maenen wordt voorzitter KAB Jan Maenen (1903-1979) benoemd tot voorzitter van de KAB Limburg, waarmee hij in de voetsporen treedt van zijn oom Jos Maenen, voorzitter van de werkliedenbond 1931-1944. Jan Maenen zou deze functie blijven uitoefenen tot de fusie met het NKV in 1963. /jos-maenen-wordt-voorzitter-kab star_blue.png ma 46
1946-07-06 Dodelijk ongeval mijn Wilhelmina Acht mijnwerkers gedood bij een ongeval in de Staatsmijn Wilhelmina.   /dodelijk-ongeval-mijn-wilhelmina star_blue.png ma 46
1947-03-24 Dodelijk ongeval Staatsmijn Hendrik Veertien mijnwerkers komen om het leven bij een brand in een schacht van de Staatsmijn Hendrik te Brunssum (24 maart).   /dodelijk-ongeval-staatsmijn-hendrik star_blue.png ma 46
1948-09-07 Mgr. Henri Poels overlijdt Mgr Henri Poels op 7 september overleden te Imstenrade (gemeente Heerlen). De laatste jaren van zijn leven verbleef hij in het klooster van de Medische Missiezusters. /mgr-henri-poels-overlijdt star_blue.png ma 46
1948-01-01 Jacques Schreurs voltooid zijn trilogie "... https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1948.jpg De priester-dichter Jacques Schreurs (Sittard 1893- Weert 1966) voltooit zijn trilogie Kroniek eener parochie. Dit werk lag ten grondslag aan de populaire tv-serie Dagboek van een herdershond.   /jacques-schreurs-voltooid-zijn-trilogie-kroniek-eener-parochie star_blue.png ma 46
1949-01-01 Oprichting van het Instituut voor Longonderzoek https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1949.jpg Oprichting van het Instituut voor Longonderzoek van de Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg in het kader van de preventie van stoflongen.   /oprichting-van-het-instituut-voor-longonderzoek star_blue.png ma 46
1949-10-01 Oprichting van het Sociaal Historisch Centrum https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1949.sociaalhistorischcentrum.jpg Pater dr. Remigius Dieteren OFM (1915-1995) richt in Maastricht het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg op, opvolger van het Sociaal Archief Limburg (oktober).   /oprichting-van-het-sociaal-historisch-centrum star_blue.png ma 46
1950-01-01 Aantal silicoseslachtoffers groter dan gedacht Uit onderzoek blijkt dat 27 procent van de ondergrondse mijnwerkers lijdt aan silicose (stoflongen). /aantal-silicoseslachtoffers-groter-dan-gedacht star_blue.png ma 46
1951-01-01 Eerste WMC wordt georganiseerd https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1951.jpg Te Kerkrade voor de eerste keer het Wereldmuziekconcours georganiseerd; een initiatief van plaatselijke harmonieën.   /eerste-wmc-wordt-georganiseerd star_blue.png ma 46
1951-01-01 Oprichting E.G.K.S. Het verdrag van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal (E.G.K.S) wordt afgesloten. Steenkool speelt in de na-oorlogse tijd een belangrijke rol bij de gasindustrie, en de opbouw en ontwikkeling van de chemische industrie.  /oprichting-egks star_blue.png ma 46
1951-01-01 Productie in 1951 Met een bezetting van 65.162 personen werd 2.791.000 ton steenkool gedolven.  /productie-1951 star_blue.png ma 46
1952-01-01 Recordproductie Met een productie van 12,5 miljoen ton steenkool bereikt de Limburgse mijnindustrie een naoorlogs record. /recordproductie star_blue.png ma 46
1952-01-01 Aankondiging van vijfde staatsmijnzetel https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1952.jpg Bij gelegenheid van vijftig jaar Staatsmijnen wordt bekend gemaakt dat er een vijfde staatsmijn bijkomt: de mijnzetel Beatrix in Vlodrop-Herkenbosch. De aanleg begint twee jaar later, maar deze nieuwe mijnzetel zou nooit in productie worden genomen.   /aankondiging-van-vijfde-staatsmijnzetel star_blue.png ma 46
1956-01-01 Rapid JC kampioen https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1956.jpg Rapid JC uit Kerkrade is kampioen van de nationale voetbalcompetitie (seizoen 1955/56).   /rapid-jc-kampioen star_blue.png ma 46
1957-04-01 Langzaam-aan-actie De Katholieke Federatie, een samenwerkingsverband tussen beambten en arbeiders in de mijnindustrie, organiseert een langzaam-aan-actie in de mijnen, uit onvrede over de politiek van bestedingsbeperking (1 april). De eerste actiedag daalt de productie meteen al met tientallen procenten. Heel Nederland, inclusief de vakcentrale NKV, spreekt schande van de mijnwerkersactie, maar Frans Dohmen, voorzitter van de Nederlandse Rooms Katholieke Mijnwerkersbond, zet door, vermaningen van de bisschop ten spijt. Na twee dagen wordt er een compromis bereikt met de mijndirecties   /langzaam-aan-actie star_blue.png ma 46
1957-06-16 D'r Joep wordt onthuld https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1957.jpg Onthulling van het mijnwerkersstandbeeld `d'r Joep' op de Markt te Brunssum, een creatie van Wim van Hoorn (Maastricht 1908). Van dezelfde beeldhouwer zijn het standbeeld van Poels op het Emmaplein te Heerlen (onthuld in 1954)   /dr-joep-wordt-onthuld star_blue.png ma 46
1957-01-01 Fortuna 54 wint KNVB-beker https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1957.munck_.jpg De (semi-)profvoetbalclub Fortuna 54 uit Geleen winnaar van de KNVB-beker. Tijdens de finale in de Rotterdamse Kuip verslaan de Limburgers Feyenoord met 4-2. In het doel staat Frans de Munck (1923), bijgenaamd de Zwarte Panter, ooit de beste keeper van Europa.   /fortuna-54-wint-knvb-beker star_blue.png ma 46
1958-01-01 West-Europese kolencrisis De West-Europese mijnindustrie heeft te lijden van de internationale kolencrisis, die is ontstaan door de toevloed van goedkopere Amerikaanse steenkool. Bovendien schakelt een deel van de industrie over op stookolie. Ook de opmars van aardgas uit Slochteren doet de mijnindustrie geen goed. De Limburgse mijnen weten hun positie nog redelijk te handhaven dankzij vergaande mechanisatie. Het aantal arbeiders daalt tot 50 duizend. De productie blijft nagenoeg gelijk. In 1958 werken ca. 56.000 arbeiders in en op de mijnen waarvan 31.000 ondergronds. /west-europese-kolencrisis star_blue.png ma 46
1960-01-01 Limburg is meest geïndustrialiseerde provincie Limburg is de meest geïndustrialiseerde provincie van Nederland. Van de Limburgse beroepsbevolking is 54 procent werkzaam in de nijverheid en nog maar 9 procent in de landbouw. /limburg-meest-ge%C3%AFndustrialiseerde-provincie star_blue.png ma 46
1960-10-01 Eerste Italiaanse gastarbeiders arriveren https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1960.jpg Uit Italië arriveren de eerste gastarbeiders (november). Het Limburgse bedrijfsleven heeft te kampen met een tekort aan arbeidskrachten. Limburgse industriearbeiders gaan liever in Duitsland werken. Daar kunnen ze meer verdienen. De inzet van pendelarbeiders uit Belgisch Limburg is niet genoeg om het tekort te compenseren. De mijnbouw maakte al veel langer volop gebruik van buitenlandse arbeidskrachten.   /eerste-italiaanse-gastarbeiders-arriveren star_blue.png ma 46
1962-01-01 Exploratie van de Staatsmijn Beatrix stopgezet De exploratie van de Staatsmijn Beatrix, nabij Roermond, wordt stopgezet bij gebrek aan perspectief op een rendabele exploitatie; een veeg teken voor de toekomst. /exploratie-van-de-staatsmijn-beatrix-stopgezet star_blue.png ma 46
1962-01-01 Mijngas wordt nuttig gebruikt Op de staatsmijnen Emma, Hendrik en Maurits wordt in totaal ±30,5 m­3 mijngas (CH4)  afgezogen, dit mijngas onverdund met lucht wordt praktisch volledig in deze mijnbedrijven verbruikt en wel in de hoge druk centrale, de cokesfabriek en de slikdrogerij. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten: het gevaarlijke mijngas (dat verdund met lucht explosief is) is men meteen kwijt en daarnaast wordt door eigen gebruik bezuinigd op energiekosten. Het mijngas vermengd met lucht mag ondergronds het percentage 1,5% niet overschrijden i.v.m. de veiligheid. /mijngas-wordt-nuttig-gebruikt star_blue.png ma 46
1962-01-01 Hoeveelheid springstof per jaar Jaarlijks wordt op de Limburgse mijnen ongeveer 1,4 miljoen kilogram springstof gebruikt. /hoeveelheid-springstof-jaar star_blue.png ma 46
1964-01-01 Aantallen werknemers in het mijnwezen in Limburg Ruim 41 procent van het aantal werknemers in Zuid-Limburg werkt nog in de mijnbouw. Voor de eigenlijke mijnstreken bedraagt dit percentage ruim 58 procent, terwijl in de Oostelijke Mijnstreek alleen, zelfs nog 82 procent van de werknemers werkzaam is in de mijnindustrie. De import van goedkope Amerikaanse steenkool en de overschakeling van een deel van de industrie op stookolie, zorgt echter voor toenemende verliezen in de sector. /aantallen-werknemers-het-mijnwezen-limburg star_blue.png ma 46
1964-01-01 Rivier de Maas wordt gezuiverd De industriële ontwikkeling en ook de verhoogde welvaart hebben ertoe geleid dat rivieren als de Maas hoe langer hoe meer afvalstoffen te verwerken krijgen. Staatsmijnen nemen een nieuwe zuiveringsinstallatie in gebruik, waarin rioolwater door toevoeging van extra zuurstof langs biologische weg wordt afgebroken tot onschadelijk rivierwater. /rivier-de-maas-wordt-gezuiverd star_blue.png ma 46
1964-07-01 Staatsmijn Hendrik sluit De Staatsmijnen Emma en Hendrik worden geïntegreerd, wat neerkomt op de sluiting van de mijn Hendrik. De cokesfabriek Maurits in Geleen sluit haar poorten. Het aantal werknemers in de mijnindustrie daalt tot circa 45 duizend (1 juli). /staatsmijn-hendrik-sluit star_blue.png ma 46
1964-12-17 Minister van Economische Zaken den Uyl komt de... https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1964.jpg Op vrijdag 17 december komt minister van Economische Zaken J.M. den Uyl in de Stadsschouwburg van Heerlen de (Eerste) Mijnnota toelichten die hij twee dagen tevoren had aangeboden aan de Tweede Kamer. De Limburgse mijnen gaan binnen tien jaar allemaal dicht, maar de minister belooft: `geen sluitingen zonder vervangende werkgelegenheid'. De snel verslechterende markt voor steenkool en de vondst van enorme aardgasvoorraden in het noorden van het land, versnellen het afbraakproces. Duidelijk is dat op korte termijn 45 duizend directe, en zo'n 30 duizend indirecte, arbeidsplaatsen zullen komen te vervallen.   /minister-van-economische-zaken-den-uyl-komt-de-eerste-mijnnota-toelichten star_blue.png ma 46
1964-12-01 Rank Xerox Ltd. opent haar deuren Rank Xerox Ltd. opent in Venray een productiebedrijf (december). Een aantal mijnwerkers die op de nominatie staan om af te vloeien vinden er emplooi. /rank-xerox-ltd-opent-haar-deuren star_blue.png ma 46
1965-01-01 Productie in 1965 Er zijn 46.000 mensen werkzaam in de Limburgse mijnindustrie, waarvan 24.000 ondergronds. /productie-1965 star_blue.png ma 46
1965-12-10 Officiële uitgave van de eerste Mijnnota In december 1965 verschijnt de eerste mijnnota van Den Uyl, toenmalig minister van economische zaken, waarin hij bekend maakte dat enkele mijnen zullen moeten sluiten. /offici%C3%ABle-uitgave-van-de-eerste-mijnnota star_blue.png ma 46
1967-01-13 Presentatie van de IPR Presentatie van de investeringspremieregeling (IPR) voor herstructurerings- en stimuleringsgebieden (13 januari) door interim-minister van Economische Zaken drs. J.A. Bakker (het kabinet Cals is in de nacht van Schmelzer, 14 oktober 1966, gevallen). /presentatie-van-de-ipr star_blue.png ma 46
1967-01-01 De Nederlandse Staatsmijnen krijgen de status van... De Nederlandse Staatsmijnen krijgen de status van een N.V. (1 januari).   /de-nederlandse-staatsmijnen-krijgen-de-status-van-nv star_blue.png ma 46
1967-01-01 Productiestart van de nieuwe DAF... https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1967.jpg Te Born wordt de nieuwe DAF personenwagenfabriek in productie genomen. De omscholing van mijnwerkers tot metaalarbeiders was al op 28 maart 1966 van start gegaan. President-commissaris dr. Huub van Doorne spreekt de hoop uit dat door de komst van DAF de zorgen over de werkgelegenheid in Zuid-Limburg aanmerkelijk zullen worden verlicht.   /productiestart-van-de-nieuwe-daf-personenwagenfabriek star_blue.png ma 46
1967-07-01 Het NAVO hoofdkwartier verhuist naar Brunssum Het NAVO hoofdkwartier van de Allied Forces in Central Europe (AFCENT) neemt zijn intrek in de gebouwen van de voormalige Prins Hendrikmijn in Brunssum (juli). AFCENT, gevestigd in de buurt van Parijs, kon niet in Frankrijk blijven omdat generaal de Gaulle zijn land had teruggetrokken uit de NAVO.   /het-navo-hoofdkwartier-verhuist-naar-brunssum star_blue.png ma 46
1967-07-21 Dichter Pierre Kemp overlijdt in Maastricht In zijn woonplaats Maastricht overlijdt op 21 juli Pierre Kemp (1886-1967), Nederlands dichter en winnaar van de Constantijn Huygensprijs (1956) en de P.C. Hooftprijs (1958). Tot 1944 was hij administratief medewerker bij de mijn Laura & Vereniging. /dichter-pierre-kemp-overlijdt-maastricht star_blue.png ma 46
1967-01-01 Mijnsluiting van steenkoolmijn Wilhelmina en... De steenkoolmijn Wilhelmina en de Domaniale staken voorgoed de productie. /mijnsluiting-van-steenkoolmijn-wilhelmina-en-domaniale star_blue.png ma 46
1967-10-01 Laatste fase van de mijnsluiting wordt... Minister De Block van Economische Zaken kondigt in de Tweede Mijnnota de laatste fase aan van de mijnsluitingen (november). Zes van de twaalf Limburgse steenkoolmijnen zijn inmiddels gesloten. Circa 28 duizend directe arbeidsplaatsen zijn verloren gegaan, de resterende 17 duizend werknemers in de mijnindustrie wacht ook de gang naar het arbeidsbureau. Er zijn pas achtduizend vervangende arbeidsplaatsen gerealiseerd. /laatste-fase-van-de-mijnsluiting-wordt-aangekondigd-door-minister-de-block star_blue.png ma 46
1967-01-01 Eerste sluiting Staatsmijn Sluiting van de eerste Staatsmijn, de Maurits. In totaal had de Staatsmijn Maurits 96.214698 ton zwart goud geleverd. /eerste-sluiting-staatsmijn star_blue.png ma 46
1970-01-01 Mijnsluiting Willem-Sophie De mijnzetel Willem-Sophia gaat dicht. /mijnsluiting-willem-sophie star_blue.png ma 46
1971-10-03 Bijzondere commissie opgericht om... Het kabinet Biesheuvel roept een Bijzondere Tweede Kamercommissie in het leven die wordt belast met het opstellen van een perspectievennota voor Zuid-Limburg (3 oktober). /bijzondere-commissie-opgericht-om-perspectievennota-op-te-stellen star_blue.png ma 46
1971-01-01 Mijnsluiting ON II De Oranje-Nassau II legt de productie definitief stil. Het aantal arbeidsplaatsen in de mijnbouw daalt verder tot zo'n 10 duizend. /mijnsluiting-ii star_blue.png ma 46
1971-04-06 Oprichting van de Unie BLHP De Christelijke (voorheen Katholieke) Vereniging van Mijnbeambten gaat op in de Unie van Beambten, Leidinggevend en Hoger Personeel (Unie BLHP). /oprichting-van-de-unie-blhp star_blue.png ma 46
1971-01-01 Stijgende werkeloosheid, slechts weinig... Sedert 1966 hebben in totaal 92 bedrijven zich in Limburg gevestigd, goed voor 16 duizend arbeidsplaatsen. Het zijn niet allemaal `blijvertjes'. De premieregelingen trekken nogal wat zwakke bedrijven aan, die het met de subsidies slechts enige tijd volhouden. De werkloosheid in de regio loopt snel op. In korte tijd stijgt het aantal pendelaars naar België en Duitsland tot 17 duizend.   /stijgende-werkeloosheid-slechts-weinig-alternatieven star_blue.png ma 46
1971-01-01 De DAF-fabriek wordt eigendom van de Nederlandse... Omzetting van de DAF-fabriek in Born in een gezamenlijk onderneming van de Nederlandse staat en het Zweedse Volvo-concern (Volvo Car B.V.). /de-daf-fabriek-wordt-eigendom-van-de-nederlandse-staat-en-volvo-car-bv star_blue.png ma 46
1973-01-01 Mijnsluiting ON III en IV en de Emma/Hendrik De Oranje Nassau Mijn III/IV en de Emma/Hendrik staken de productie en sluiten definitief de poorten. /mijnsluiting-iii-en-iv-en-de-emmahendrik star_blue.png ma 46
1973-10-01 Oliecrisis zorgt voor verergering Limburgse... Met het uitbreken van de eerste oliecrisis ziet de rijksoverheid zich gedwongen tot een heroverweging van het uitgavenbeleid (oktober). Dit treft met name ook de hulpprogramma's voor regionaal beleid. De werkloosheid in Zuid-Limburg blijkt sneller te stijgen dan elders in het land. /oliecrisis-zorgt-voor-verergering-limburgse-situatie star_blue.png ma 46
1974-01-01 Mijnsluiting ON III en IV en de Emma/Hendrik In 1974 stopt men met de productie van steenkool in de laatste twee mijnen van Limburg nl. de mijn Julia te Eygelshoven en de Oranje Nassau I te Heerlen. /mijnsluiting-iii-en-iv-en-de-emmahendrik-0 star_blue.png ma 46
1974-12-31 Laatste vracht kolen wordt naar boven gehaald De laatste vracht steenkool in de enige nog resterende steenkoolmijn, de Oranje-Nassau I, wordt naar boven gehaald (31 december). Via herscholing hebben inmiddels 7.500 ex-mijnwerkers een nieuw beroep geleerd. Van alle mijnwerkers die hun baan hebben verloren is circa 37 procent via pensioen of overlijden afgevloeid. Niet minder dan 46 procent van hen is buiten het reguliere arbeidsproces geraakt middels een overbruggingsregeling of de sociale werkvoorziening. /laatste-vracht-kolen-wordt-naar-boven-gehaald star_blue.png ma 46
1974-05-01 Het CBS vestigt zich in Heerlen https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1974.jpg In het kader van de spreiding van rijksdiensten opent het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een nevenvestiging in het voormalige directiegebouw van de Oranje-Nassaumijn I te Heerlen (mei). Op hetzelfde terrein verrijst in 1978 een compleet nieuw kantoorgebouw.   /het-cbs-vestigt-zich-heerlen star_blue.png ma 46
1974-01-01 Aantal nieuwe arbeidsplaatsen lager dan verwacht Het Economisch Technologisch Instituut Limburg (ETIL) becijfert dat in de periode 1966-1974, exclusief de overgeplaatste rijksdiensten, in Zuid-Limburg slechts 14 duizend nieuwe arbeidsplaatsen tot stand zijn gekomen. /aantal-nieuwe-arbeidsplaatsen-lager-dan-verwacht star_blue.png ma 46
1975-09-18 Ex-mijnwerkers demonstreren https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/AMF.jpg Op het Binnenhof in Den Haag demonstreren circa vierduizend oud-mijnwerkers tegen de lage pensioenen (18 september). Met enig succes: het AMF ontdekt plotseling nog een aantal `verborgen' miljoenen.   /ex-mijnwerkers-demonstreren star_blue.png ma 46
1975-01-17 Oprichting N.V. DSM De statutaire naam N.V. Nederlandse Staatsmijnen wordt gewijzigd in die van N.V. DSM (Dutch State Mines) (17 januari). Ook de structuur van het concern wordt aangepast. /oprichting-nv-dsm star_blue.png ma 46
1975-01-01 Project "van Zwart naar Groen" gaat van... https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/Gravenrode_bord.jpg De operatie Sanering Mijnterreinen (`Van zwart naar groen') gaat van start. Economisch waardeloos geworden mijnterreinen krijgen nieuwe bestemmingen. De kosten van het tienjarenprogramma worden geraamd op 12 miljard gulden.   /project-van-zwart-naar-groen-gaat-van-start star_blue.png ma 46
1975-10-07 Dodelijk ongeval DSM https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1975.jpg Ontploffing van een naftakraker op het terrein het chemieconcern DSM in Geleen (7 november). Er vielen veertien doden en zestig ernstig gewonden.   /dodelijk-ongeval-dsm star_blue.png ma 46
1976-01-01 Oprichting FNV https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1976.png Het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV), opvolger van de voormalige KAB Nederland, en de vakcentrale Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) gaan op in de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).   /oprichting-fnv star_blue.png ma 46
1977-01-01 Publicatie van de Perspectievennota Publicatie van de Perspectievennota voor Zuid-Limburg. De PNL-nota behelst een omvangrijk pakket van maatregelen om de werkloosheid terug te dringen en de regionale economie opnieuw structuur te geven. /publicatie-van-de-perspectievennota star_blue.png ma 46
1978-01-01 Werkeloosheid bovengemiddeld In de mijnstreek zit 8 procent van de beroepsbevolking zonder werk, twee keer zoveel als het nationale cijfer. Kerkrade is met 12 procent de gemeente met de meeste werklozen van het land. /werkeloosheid-bovengemiddeld star_blue.png ma 46
1979-01-01 Werkeloosheid neemt toe https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/Grafiek.jpg Ondanks de Perspectievennota is de regionale component in de werkloosheid alleen maar toegenomen.   /werkeloosheid-neemt-toe star_blue.png ma 46
1980-12-31 Werkeloosheid bereikt na-oorlogs record De werkloosheid in Limburg heeft een naoorlogs record bereikt (december). Tienduizenden Limburgse mannen en vrouwen zitten tegen wil en dank duimen te draaien. /werkeloosheid-bereikt-na-oorlogs-record star_blue.png ma 46
1981-01-01 Nederlandse staat voor 70% eigenaar Bornse... De Staat der Nederlanden verwerft een meerderheidsbelang van 70 procent in de Bornse autofabriek van Volvo Car B.V. die in moeilijkheden verkeert. /nederlandse-staat-voor-70-eigenaar-bornse-autofabriek star_blue.png ma 46
1982-01-01 Nieuwe uitkomst PNL onderhandelingen De PNL-onderhandelingen tussen het provinciebestuur van Limburg en de regering leveren 1.350 tijdelijke arbeidsplaatsen op voor Zuid-Limburg (maart). Limburg als geheel krijgt 20 procent uit het banenplan van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, hetgeen ongeveer 2.800 nieuwe banen moet opleveren. Druppels op een gloeiende plaat. De provincie Limburg telt circa 50 duizend werklozen en 80 duizend geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Werkloze Limburgers solliciteren zich wezenloos. De Limburgse Janse Bagge Band heeft er een liedje van gemaakt: Sollicitere ... höb geer al geschreve? Een jaar later staan ze met hun grammofoonplaat in de Top-10. /nieuwe-uitkomst-pnl-onderhandelingen star_blue.png ma 46
1985-01-01 Werkeloosheid voor mannen neemt af Het aantal werkloze mannen in Limburg is gedaald tot zo'n 40 duizend. Het herstel van de arbeidsmarkt voor vrouwen tekent zich minder duidelijk af. /werkeloosheid-voor-mannen-neemt-af star_blue.png ma 46
1988-01-01 Het miljoenenlijntje wordt opgedoekt https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1988.jpg Het Miljoenenlijntje door de Nederlandse Spoorwegen opgedoekt. Tegenwoordig wordt een gedeelte van het traject bereden door de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij.   /het-miljoenenlijntje-wordt-opgedoekt star_blue.png ma 46
1989-02-06 Werkeloosheid neemt verder af en DSM betreedt de... Het herstructureringsbeleid werpt vrucht af. Langzaam maar zeker wordt de werkloosheid in Zuid-Limburg teruggedrongen. Het werkloosheidscijfer in het herstructureringsgebied ligt nog maar 1,4 procent boven het nationaal gemiddelde (in 1985 3,3 procent hoger). Privatisering van het staatsbedrijf DSM. Het eerste pakket DSM-aandelen wordt aangeboden; de grootste emissie in de geschiedenis van de Amsterdamse Effectenbeurs (6 februari). /werkeloosheid-neemt-verder-af-en-dsm-betreedt-de-beurzen star_blue.png ma 46
1991-01-01 Het AZM en SCZ fuseren https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/1991.jpg Het Algemeen Ziekenfonds voor de Mijnstreek te Heerlen (AZM) en de Stichting Centraal Ziekenfonds in het bisdom Roermond te Sittard smelten samen in LIASS Ziektekostenverzekeringen, sinds 1994 CZ groep Zorgverzekeringen.   /het-azm-en-scz-fuseren star_blue.png ma 46
1993-01-01 Jaarlijkse PNL-subsidie wordt stopgezet De Tweede Kamer besluit de jaarlijkse PNL-subsidies van 34 miljoen gulden, goed voor zeshonderd banen in de Limburgse welzijns- en cultuursector, stop te zetten. De provincie Limburg accepteert een eenmalige afkoopsom van 74 miljoen. /jaarlijkse-pnl-subsidie-wordt-stopgezet star_blue.png ma 46
1993-01-01 Oud mijnwerkers met stoflongen gecompenseerd Voor 724 oud-mijnwerkers met silicose (stoflongen) heeft het recht gezegevierd: zij krijgen een uitkering van 20 duizend gulden belastingvrij van de Stichting Silicose. Het geld is de inlossing van een ereschuld van de overheid aan de oud-mijnwerkers. /oud-mijnwerkers-met-stoflongen-gecompenseerd star_blue.png ma 46
1996-02-01 Pijpleidingen van DSM lekken ongemerkt benzeen DSM ontdekt een lek in een ondergrondse pijpleiding. Ongemerkt is 700 duizend liter van de kankerverwekkende stof benzeen in het milieu terechtgekomen (februari). Voortaan wordt benzeen bovengronds getransporteerd. /pijpleidingen-van-dsm-lekken-ongemerkt-benzeen star_blue.png ma 46
1999-06-01 Plannen voor ontmanteling CBS kantoor afgeblazen Het plan van minister Jorritsma van Economische Zaken om de CBS-vestiging in Heerlen praktisch te ontmantelen (april) wordt ongedaan gemaakt na heftige protesten uit Limburg (juni). /plannen-voor-ontmanteling-cbs-kantoor-afgeblazen star_blue.png ma 46
1999-09-01 Jubileum voor SHC Het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg bestaat vijftig jaar.  /jubileum-voor-shc star_blue.png ma 46
1999-01-01 DSM goederentrein met chemicaliën ontspoort Net over de Belgisch-Nederlandse grens bij Visé ontspoort een goederentrein met gevaarlijke chemicaliën afkomstig van DSM. De tankwagons blijven intact. De A2 wordt enkele dagen gesloten voor alle verkeer. Intussen wordt de inhoud uit de tankwagons overgepompt. /dsm-goederentrein-met-chemicali%C3%ABn-ontspoort star_blue.png ma 46
0001-01-01 Vuursteenmijnbouw wordt al 3000 v. Chr. bedreven https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/3000v.Chr_..jpg In Rijckholt (Z.L) wordt rond dit jaartal de vuursteenmijnbouw bedreven. De gedolven vuurstenen worden over grote afstanden verhandeld (vuurstenen worden tot 800 km van de vindingsplaats verwijderd gevonden). De volksstammen, die wonen in gebieden waar deze delfstof voorkomt en tevens de techniek beheersen om deze te winnen en te bewerken, verwerven rijkdom en macht. 3000 v. Chr. kenden de Chinezen al de brandstof steenkool. Deze werd gebruikt voor het stoken van de porseleinovens. /vuursteenmijnbouw-wordt-al-3000-v-chr-bedreven star_blue.png ma 46
0001-01-01 Romeinen gebruiken steenkool als warmtebron in 50... https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/50v.Chr_..gif De Romeinen gebruikten reeds steenkool om hun villae en badhuizen te verwarmen. Naar alle waarschijnlijkheid was deze steenkool afkomstig uit het dal van het riviertje “de Worm”. /romeinen-gebruiken-steenkool-als-warmtebron-50-v-chr star_blue.png ma 46
1890-01-01 Regering trekt mijnconcessies in Alle mijnconcessies worden door de regering ingetrokken, behalve Laura en Vereeniging en de concessie Carl. Er melden zich daarna 10 nieuwe concessionarissen. Sorolea en Honigman verwerven de concessie "Pauline".  /node/19956 star_blue.png ma 46
1896-01-01 Spoorlijn Sittard-Heerlen voltooid door Sarolea https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/Spoorlijn_DB_2543.png Spoorlijn Sittard-Heerlen voltooid door Sarolea. Tegenwoordig maakt de NS, Veolia en die Deutsche Bahn gebruik van dit spoor.  /node/19957 star_blue.png ma 46
1898-12-22 Monseigneur Nolen spreekt de Tweede Kamer toe https://www.demijnen.nl/sites/default/files/imagecache/timeglider/sites/demijnen.betawerk.eu/files/Standbeeld_Willem_Hubert_Nolens.jpg Monseigneur Willem Hubertus Nolen houdt een redevoering over staatsexploitatie van de Limburgse kolenmijnen in de Tweede Kamer. /node/19958 star_blue.png ma 46
1899-01-01 Start kolenwinning Oranje Nassau I Oranje Nassau I start met de kolenwinning /node/19959 star_blue.png ma 46
1899-04-17 Koninklijk besluit staatscommisie kolenvelden Koninklijk besluit staatscommisie kolenvelden Limburg /node/19960 star_blue.png ma 46
1908-01-01 Oranje Nassau mijnen overgenomen Het De Wendel Concern uit Lotharingen neemt de Oranje Nassau mijnen over.  /node/19961 star_blue.png ma 46
1914-01-01 Kolenprijs per ton In 1914 wordt een ton kolen voor 6 gulden verkocht, in 1920 is die prijs naar 33 gulden per ton gestegen. /node/19962 star_blue.png ma 46