Objecten van Het Domein, Sittard

Objecten van Het Domein, Sittard

Museum Het Domein besteedt aandacht aan de geschiedenis en cultuur van Sittard-Geleen. Een belangrijke rol voor de ontwikkeling van deze regio is weggelegd voor het mijnbouwverleden. Staatsmijn Maurits heeft direct haar invloed doen gelden in het stadsdeel Geleen. Maar ook in het stadsdeel Sittard zijn hele wijken gebouwd voor het personeel dat in de mijn kwam werken.

Geschiedenis

De aanleg van de spoorlijnen is het gevolg van het benodigde kolentransport en met eenzelfde doel werd de haven in Born aangelegd. De doorontwikkeling van het mijnbedrijf tot high tech campus Chemelot en chemieconcern Sabic is, evenals de overslaghaven Barge terminal, belangrijk voor de (economische) geschiedenis van dit gebied.

Gerard Hersbach

Om aandacht te kunnen besteden aan dit stuk geschiedenis is collectie onontbeerlijk. Daarom kocht de Gemeente Sittard-Geleen in samenwerking met DSM in september 2002 de mijnbouwcollectie van de heer Gerard Hersbach uit Heerlen aan. De heer Hersbach werkte als portier bij het ABP dat een tijdlang was gehuisvest in de gebouwen van de voormalige Staatsmijn Emma. Hij zag er overal instructie-, gebods- en verbodsborden die herinnerden aan het mijnverleden. Hij kwam op het idee de bordjes op te hangen in zijn portiersloge. Het begon met twee bordjes met de beeltenis van mijnwerkers. Een bord met een naar links kijkende mijnwerker en een zelfde bord waarop de mijnwerker naar rechts keek. Bezoekers zagen de bordjes en namen er meer mee. Al gauw volgden andere ‘souvenirs’.

Aankoop collectie

De collectie groeide en meneer Hersbach richtte in zijn woning een klein museum in. Toen hij naar een kleinere woning moest verhuizen, bood hij de collectie te koop aan. Naast allerlei gereedschappen, mijnlampen, kleding en gebruiksvoorwerpen zijn vooral de bordencollectie en de verzameling souvenirs bijzonder te noemen. Zij vormen een goede aanvulling op hetgeen er door andere musea in Limburg reeds is verzameld.

Bekijk de objecten van Het Domein

Bezoek de website van Het Domein

  • 25 februari 2013
  • betawerkroot

Bekijk ook...