Objecten van Continium, Kerkrade

Objecten van Continium, Kerkrade

Discovery Center Continium is een van de drie provinciale musea in Limburg. Continium is de plek waar bezoekers zelf ontdekken wat wetenschap en techniek voor hun dagelijks leven betekenen, in verleden, heden en toekomst. In de presentaties worden collecties uit het industriële verleden van Limburg gekoppeld aan sensibilisering voor hedendaagse wetenschap en techniek.

Objecten uit de steenkolenmijnbouw vormen een van de deelcollecties van het Continium. De deelcollectie steenkolenmijnbouw beslaat de periode tussen omstreeks 1750 en 1974.

Techniek

De deelcollectie is samengesteld uit een aantal onderdelen. Het technische aspect van de winning van steenkool vormt een eerste onderdeel. Dit deel bevat gereedschappen en hulpmiddelen die werden gebruikt om de kolenlagen te bereiken, de kolen los te breken en naar de bovengrond te transporteren. Het betreft objecten als afbouw- en boorhamers, houwelen, stutten, mijnfietsen, kolenwagens, veiligheidskleding, instructie- en signaleringsborden, meetinstrumenten en mijnlampen.

Samenleving

Een tweede cluster wordt gevormd door objecten die zijn verbonden met de sociaal-culturele rol die de mijnen in de samenleving speelden. De mijnen zorgden voor woningbouw, traden op als sponsor en stimulator van het verenigingsleven en van andere sociale activiteiten. Daarnaast trok de werkgelegenheid in de mijnen veel mensen van buiten de streek aan. Zij richtten hun eigen verenigingen op, waarbij de gemeenschappelijke ervaring als mijnwerker als katalysator optrad. Attributen, uniformen en vaandels van verenigingen die nauw verboden met de mijn ontstonden, maken deel uit van dit collectieonderdeel.

Kunst

Het mysterieuze, gevaarlijke ondergrondse werk en de machtige bedrijfscomplexen met schachtbokken, koeltorens en steenbergen vormden inspiratiebronnen voor talloze kunstenaars. Vele facetten van de steenkolenmijnbouw werden verwerkt in kunstuitingen als schilderijen, tekeningen, glas-in-lood of beeldhouwwerk. Dit cluster van objecten vormt een derde te onderscheiden onderdeel van de deelcollectie steenkolenmijnbouw.

Beeldmateriaal

Specifieke onderdelen worden voorts gevormd door de grote verzameling foto’s met daarin uniek beeldmateriaal over de Limburgse steenkolenmijnbouw en een omvangrijke collectie documentatie, bestaande uit handleidingen, gebruiksaanwijzingen bij gereedschappen en machines, instructieboeken en lesbrieven gebruikt bij de interne opleidingen tot mijnwerker en wervingsbrochures.

Bekijk de objecten van Continium

Bezoek de website van Continium

  • 25 februari 2013
  • betawerkroot

Bekijk ook...