Over deMijnen.nl

Over deMijnen.nlServicepunt DeMijnen

DeMijnen.nl is als erfgoedwebsite afgelopen jaren uitgegroeid tot de belangrijkste digitale kennisbron over de steenkoolmijnbouw van Nederland. Met behulp van moderne media wordt de nu nog levende herinnering aan het mijnverleden vastgelegd voor komende generaties. Bezoekers van de website kunnen terecht voor achtergrondartikelen, een compleet overzicht van ‘mijn'-organisaties, interactieve leeractiviteiten, een periodieke nieuwsbrief, 8000 historische foto's van de Staatsmijnen en de mijnbladen van de Staatsmijnen online.

DeMijnen.nl is bovenal een netwerk van mensen en organisaties uit Limburg en (ver) daarbuiten die zich inzetten voor het levend houden van de herinnering aan het zo mijnverleden van deze streek. In het Platform DeMijnen coördineert DeMijnen.nl initiatieven en activiteiten van overheden en particuliere organisaties die actief zijn met het mijnverleden.

Uitgangspunten van DeMijnen.nl zijn:

 1. DeMijnen.nl voorziet als initiatief in een behoefte van Limburgers aan verklaringen voor hedendaagse sociaal-culturele en maatschappelijke verschijnselen en vraagstukken. Begrijp het heden met verleden. De mijnbouwperiode is bepalend geweest voor de ontwikkeling van Zuid-Limburg en laat sporen na die soms wel en soms niet inzichtelijk en verklaarbaar zijn. Mensen worden door DeMijnen.nl in staat gesteld om sporen en verschijnselen in hun eigen omgeving te leren lezen, interpreteren en daarmee een bijdrage te leveren aan de ‘culturele biografie' van de mijnstreken;
 2. DeMijnen.nl draagt bij aaneen identiteitsbewustwording van de huidige bewoners van de oud-mijnstreken;
 3. De site biedt een compleet overzicht van organisaties, mensen en activiteiten op het vlak van mijnverleden; musea, toerisme, personen, informatie, websites en activiteiten. Het is bovendien een platform voor eenieder van die aanbieders zich te profileren en te presenteren, in welke vorm ook;
 4. De site biedt een platform, podium voor iedereen die eigen bijdragen wenst te leveren of eigen activiteiten onder het voetlicht wenst te brengen.
 5. DeMijnen.nl publiceert (historische) content die niet eerder toegankelijk was voor een breed publiek;
 6. Onderwijs en educatie zijn belangrijke pijlers. Het thema 'mijnverleden' biedt rijke leercontexten en uitdagende koppelingen met bestaande lesstof. De eigen, directe leefomgeving van de scholier is binnen dit alles het primaire referentiekader.

Ontstaansgeschiedenis

Op zaterdag 17 december 2005 organiseerde Gemeente Heerlen 'Parkstad 40 jaar na de mijnsluiting', een herdenkingsdag die in het teken stond van een belangrijke gebeurtenis van veertig jaar daarvoor: de rede van toenmalig minister van Economische Zaken Joop Den Uyl in de stadsschouwburg van Heerlen waarin hij de sluiting van de mijnen aangekondigde.
Op die zaterdag in 2005 werden twee nieuwe initiatieven gelanceerd. Toenmalig minister Van der Hoeven van OCW opende niet alleen het Historisch Mijncentrum Carboon (nu het Nederlands Mijnmuseum), ze gaf tevens het startschot voor het webplein DeMijnen.nl. Bij het klinken van het startschot presenteerde scholieren uit parkstad de resultaten op DeMijnen.nl van hun eerste filminterview met oud mijnwerkers en toonden zijn de overige hoofdrubrieken van de webportal in opbouw voor het eerst aan een groter publiek

DeMijnen.nl is een particulier initiatief van tweede en derde generatie nazaten van mijnwerkers uit de 'Oostelijke Mijnstreek'. Zowel de professionele achtergronden als de diepe belangstelling voor authentieke verhalen en beelden van het leven met ‘De Mijn' hebben de oprichters bij elkaar gebracht in een gezamenlijk initiatief. Founding father van DeMijnen.nl is Louis Hilgers, educatief uitgever en directeur van Educos. Zijn idee voor een overkoepelende webportal over 'het mijnverleden' stamt uit 2004, maar het genoemde evenement in december 2005 vormde een mooie aanleiding om de ideeën gestalte te geven. Gestimuleerd door de Gemeente Heerlen, die een startsubsidie gunde, is in 2005 gestart met de voorbereidingen voor de lancering in december 2005.

De website

Over deMijnen.nlSpreiding bezoekers website DeMijnen.nlAls online 'museum' zijn op www.DeMijnen.nl informatie, tentoonstellingen en educatieve activiteiten altijd voor iedereen overal toegankelijk. Dat resulteert onder meer in een hoog aandeel aan bezoekers buiten Limburg - een teken dat er ook landelijk nog veel interesse is in de steenkolenmijnen van Nederland. Zo is de stad Amsterdam alleen al verantwoordelijk voor 12% van alle Nederlandse bezoekers.
Ook vanuit het buitenland wordt DeMijnen.nl bezocht: 10% van alle bezoeken is van ‘over de grens' . Bezoekers aan de webportal komen uit in totaal 101 verschillende landen.

Kernactiviteiten van het redactieteam zijn:

 • Beheren van de Wegwijzer, een compleet overzicht van weblinks naar online beschikbare informatie over mijnbouw;
 • Publiceren van actualiteiten;
 • Publiceren van achtergrondartikelen, al dan niet aangeleverd door derden;
 • Besteden van aandacht aan andere activiteiten, projecten en organisaties over het thema mijnverleden;
 • Uitbrengen van een periodieke e-nieuwsbrief;
 • Beheer van het onderwijsproject Digitaal Mijnmonument;
 • Speciale projecten als de Leskist (samen met Continium), het Staatsmijnen-archief (samen met DSM) en Platform De Mijnen (samen met Gemeente Heerlen).

Redactie

 • dr. Serge Langeweg (Discovery Center Continium) - achtergrond en wetenschap
 • drs. Nico Zijlstra (Stichting Industrieel Erfgoed Online) - actualiteit en educatie
 • Mijke Harst-Van den Berg (Discovery Center Continium) - collecties en taxonomie
 • Harrie Schlechtriem (Discovery Center Continium) - educatie
 • Bert van den Bosch (Betawerk) - presentatie en siteconcept
 • Myra Loog (Betawerk en Sociaal Historisch Centrum voor Limburg) - projectredacteur 
 • Clara Zijlstra (Betawerk) - redactionele ondersteuning
 • Martijn Hermans (Betawerk) - directeur en social media

Stuur een e-mail naar de redactie.

Partners

Samenwerking en aansluiting met bestaande initiatieven en organisaties wordt door DeMijnen.nl als zeer belangrijk geacht. DeMijnen.nl wil graag ook een verbindend platform zijn en aanvullende diensten aanbieden die samenwerking kunnen ondersteunen. Zo is DeMijnen.nl betrokken bij Platform De Mijnen, een samenwerkingsverband van organisaties die op enigerlei wijze actief zijn rond het thema MijnVerleden. Daarnaast werkt DeMijnen.nl samen met instellingen of bedrijven die bereid zijn gevonden inhoud, kennis of faciliteiten beschikbaar te stellen ten behoeve van de website. 

Samenwerkingspartners van DeMijnen.nl zijn:

Daarnaast een speciale dank aan alle vrijwilligers en auteurs die een bijdrage hebben geleverd en in het bijzonder Wim Schoenmaekers, Louis Hilgers en Wim Didderen. 

Organisatie & financiering

De website DeMijnen.nl is ondergebracht in Stichting Industrieel Erfgoed Online (voorheen Stichting DeMijnen.nl) en maakt onderdeel uit van een samenwerking tussen Discovery Center Continium Kerkrade en Betawerk. Vanaf 2013 zijn partijen, beide al jaren intensief betrokken, een nauwe samenwerking aangegaan. Stichting Industrieel Erfgoed Online is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14087777. DeMijnen.nl heeft financiële bijdragen ontvangen van Stichting Behoud Mijnhistorie, Gemeente Heerlen, Provincie Limburg, Stichting Laura Fonds en Rabobank Coöperatiefonds. 

Over deMijnen.nlDeMijnen.nl logo

 • 4 december 2012
 • Martijn Hermans

Bekijk ook...

Contact

Contact

 • pagina